Τυπικόν μονής Αγίου Ευγενίου Τραπεζούντος (1346)

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
Το 1997 η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου είχε εκδόσει τις μικρογραφίες από το χειρόγραφο τυπικό της μονής Αγ.Ευγενίου Τραπεζούντος.
Το έχει κάποιος συλλέκτης άραγε που θα μπορεί να το μεταπουλήσει; Προθυμοποιούμαι να το αγοράσω.
Υ.Γ.ανεβάζω δύο φωτογραφίες της έκδοσης.
 

Attachments

 • BCDFAD64-DECE-4D23-A1EC-0B49FF377EFE.jpeg
  BCDFAD64-DECE-4D23-A1EC-0B49FF377EFE.jpeg
  1.7 MB · Views: 26
 • 5FEBB65A-0998-4E97-99C7-5C204D558C9F.jpeg
  5FEBB65A-0998-4E97-99C7-5C204D558C9F.jpeg
  2 MB · Views: 27

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Το 1997 η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου είχε εκδόσει τις μικρογραφίες από το χειρόγραφο τυπικό της μονής Αγ.Ευγενίου Τραπεζούντος.
Καθόλου δέν εἶχα ἀκούσει ἤ δεῖ αὐτήν τήν ἔκδοση.
Ἐπειδή τοποθέτησες τό θέμα σέ αὐτή τήν ἑνότητα καί ψάχνοντας στό δίκτυο, γιά τήν ἐνημέρωση ὅλων μας, κοινοποιῶ δύο σχετικές συνδέσεις πού βρῆκα. Δέν βρῆκα κάτι σχετικό μέ τήν βατοπαιδινή ἔκδοση τοῦ 1997.

ΤΥΠΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ 1199 ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

Το Τυπικό του Αγίου Ευγενίου και το Ωροσκόπιο του Ανδρέα Λιβαδηνού
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
О Dmitrievsky δίνει αναλυτική περιγραφή του χφ. (Opisanie, τόμος γ΄, σ. 421 κ.ε.)
οοοΤό ἀνεβάζω ἐδῶ.
οοοΕἶδα στά γρήγορα κάποια σημαντικά, πέραν ἀπό τά τοῦ ΤΑΣ, πού μέ ἡσυχία ἀργότερα μποροῦν νά ἐπισημανθοῦν, μέ κύριο χαρακτηριστικό, βέβαια, τήν τυπική διάταξη τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου καί τῶν σύν αὐτῷ μεγάλων μαρτύρων, κατά τήν 21ην Ἰανουαρίου (σελ. 435 κ. ἑ.). Καί μεγαλυνάρια τοῦ ἁγίου εἰς τόν Ἄμωμον.
οοοἘνδιαφέροντα ἀλλιώτικα μεγαλυνάρια διά τόν Χριστόν εἰς τόν ὄρθρον τοῦ Μ. Σαββάτου (αἱ δύο πρῶται στάσεις εἰς ἦχον πλ. β΄ καί ἡ τρίτη εἰς γ΄).
οοοΤῆς Παναγίας ἡ κοίμησις δέν ἔχει καταγραφεῖ ἀπό τόν Dmitrievsky (ἀπό τῆς α΄ Αὐγούστου μεταβαίνει εἰς τήν λα΄), πού φαντάζομαι καί ἐκεῖ θά ἔχει τό παρόν τυπικόν καί μεγαλυνάρια τῆς Θεοτόκου.
οοοΚαί ἄλλα, ἐπαναλαμβάνω, πού ἀξίζει νά ἐπισημανθοῦν.
οοοΑὕτη ἐστί ἡ Σύνταξις τῆς Τραπεζοῦντος!!! (μετά δακρύων...)
 

Attachments

 • TYPIKON_MONHS_EYGENIOY_TRAPEZOYNTOS.pdf
  1.9 MB · Views: 59

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
Ευχαριστούμε π.Μάξιμε.
Αν έχει κάποιος την παραπάνω έκδοση και προτίθεται να την μεταπουλήσει ας στείλει προσωπικό μήνυμα.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ευχαριστούμε π.Μάξιμε.
Αν έχει κάποιος την παραπάνω έκδοση και προτίθεται να την μεταπουλήσει ας στείλει προσωπικό μήνυμα.
Δημιούργησα ἐξ ἀντιγραφῆς καί χωριστό θέμα στό φόρουμ τῶν Ἀνακοινώσεων:
Αγοράζω, Έκδοση Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου του 1997 - μικρογραφίες από το χειρόγραφο τυπικό της μονής Αγ. Ευγενίου Τραπεζούντος.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
οοοἘνδιαφέροντα ἀλλιώτικα μεγαλυνάρια διά τόν Χριστόν εἰς τόν ὄρθρον τοῦ Μ. Σαββάτου (αἱ δύο πρῶται στάσεις εἰς ἦχον πλ. β΄ καί ἡ τρίτη εἰς γ΄).
Ἀναφορά στά Ἐγκώμια καί στό θέμα: «Η τελετή του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου κατά το βυζαντινό τυπικό, τα μεγαλυνάρια (εγκώμια) του Επιταφίου και η Μονή Βατοπεδίου» π. Κ. Κουκόπουλος
Ο παλιότερος κώδικας που περιλαμβάνει τα μεγαλυνάρια, χρονολογείται το έτος 1346, Κώδικας της Μονής Βατοπεδίου του ΄Αθω 1199 (954) [4]
[4] Σύγκρ.A. Dmitrievskij ΙΙΙ ,Τυπικά 2, σ. 451 κεξ.
 

Shota

Παλαιό Μέλος
Η βάση του τυπικού της μονής του Αγίου Ευγενίου είναι η Κωνσταντινουπολιτική εκδοχή του τυπικού του Αγίου Σάββα (1ο ήμισυ του 14ου αι.). Ο Pentkovsky μνημονεύει το χφ. Istanbul Patr. Kamariotissis 45 (46) του 1343, αλλά και το Par. gr. 385.

https://www.sedmitza.ru/lib/text/443676/

Υπάρχει ψηφοποιημένο εδώ

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b11000045s/f1.item

Ο Dmitrievsky δίνει σύντομη περιγραφή του (τόμος γ´, σσ. 181-184).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Τὸ χειρόγραφο περιλαμβάνει τὶς παρακάτω ἀρχικὲς διατάξεις, οἱ ὁποῖες μαρτυροῦνται καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες πηγές:«Ὁ δὲ ἱερεὺς πάντοτε λέγει τὸ Θεὸς Κύριος ἤ ἀντὶ αὐτοῦ τὸ Ἀλληλούια, τὸ Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ φωταγωγικὸς» ὕμνος «τοῦ ἤχου, ἄρχεται τοῦ Δόξα ἐν ὑψίστοις[1] ἐν ταῖς μεγάλαις δοξολογίαις, τὸ δὲ Δόξα σοὶ ὁ Θεός, ἡ ἐλπίς ἡμῶν, εἰς τὴν ἀπόλυσιν, ὁ προεστὼς λέγει...ἐν...ταῖς ἀναγνώσεσι καὶ ταῖς προφητείαις καθήμεθα, εἰς δὲ τὸν ἀπόστολον ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἱστάμεθα...τὸ Πάτερ ἡμῶν, ὅ καὶ ποιοῦμεν στίχους ζ’»

(σ. 426).«Χρὴ εἰδέναι ὅτι ...ὁ γοῦν ἐναρξάμενος χορός, οὗτος ἄρχεται τοῦ Κύριε ἐκέκραξα ἐν τῷ ἑσπερινῷ, οὗτος ἄρχεται τῶν καθισμάτων τῆς πρώτης στιχολογίας, τῆς α’ καὶ γ’ ᾠδῆς, τῆς ε’, τῆς ζ’, τῆς θ’, τοῦ ἐξαποστειλαρίου τοῦ ἁγίου, εἴπερ εἰσὶ β’, εἰ δὲ γ’, ὁ ἕτερος, τῶν αἴνων, τῷ σαββάτῳ τὰ μετὰ τὸν Ἄμωμον νεκρώσιμα τροπάρια καὶ τῇ Κυριακῇ τῶν μετὰ ῎Αμωμον ὡσαύτως ἀναστασίμων τροπαρίων καὶ τοῦ πρώτου καὶ τρίτου ἀντιφώνου τῶν ἀναβαθμῶν. ᾿Εν ταῖς ἑορτασίμοις ἡμέραις, ἤως (ἤτοι) ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ, τὸ ῞Ινα τί ἐφρύαξαν, εἰς τὸν ὄρθρον τοῦ πολυελέου καὶ τοῦ μετ᾿ αὐτὸν καθίσματος, τῶν ἀναβαθμῶν, μετὰ τὸν Ν’ τὸ Δόξα, Ταῖς τῶν ἀποστόλων. Εἰς τὴν λειτουργίαν τοῦ πρώτου ψαλμοῦ τῶν τυπικῶν καὶ τῶν μακαρισμῶν. Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ μ’ ἐν τοῖς ἀποδείπνοις τὸ Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός, τὸ Παναγία Θεοτόκε, βοήθησον ἡμῖν, καὶ τὸ Κύριε τῶν δυνάμεων»

(σσ. 427-428).Ἡ χρίση μὲ τὸ ἔλαιο τῆς κανδήλας τοῦ ἁγίου γίνεται στὴ (ἱκετήρια) λιτὴ στὸ τέλος τοῦ ὄρθρου καὶ ὄχι στοὺς (ἐγκωμιαστικοὺς) αἴνους.

(σ. 432).Στὸν ἐπιτάφιο φορεῖται πορφυρὰ στολή.

(σ. 451).Τὸ «Χριστὸς ἀνέστη...» λέγεται πρὸς ἀνατολάς.

(σ. 453).Στὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα «Πάσχα ἱερὸν...» οἱ χοροὶ ἑνώνονται.

(σ. 454).
[1] Ἄνευ τοῦ ἐφυμνίου τῶν αἴνων Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς.


 
Top