Τυπικόν ακολουθίας του Εσπερινού

Οδυσσέας Αρσενίου

Μαθητής Βυζαντινής Μουσικής
Εδώ παραθέτεται το σύνηθες τυπικόν της ακολουθίας του Εσπερινού.
 

Attachments

  • Τυπικόν Εσπερινού.pdf
    415.4 KB · Views: 608

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Τό «Πάντων προστατεύεις ἀγαθή...» ψάλλεται πρὸ τοῦ «Δι' εὐχῶν...».
 
Οδυσσέα αδελφέ συν-πολίτη,
Πρέπει να ξεχωρίζει η τάξη του εσπερινού σε
α) καθημερινό
β) εορτής
γ) τεσσαρακοστής
για να μπορεί να είναι χρήσιμο.

παρατηρήσεις
1. Δεν υπάρχουν τα Κύριε ελέησον (μονά ή τριπλά) και τα Παράσχου Κύριε.
2. Δεν ξεχωρίζουν οι δεήσεις με τις εκφωνήσεις.
3. Αφού δεν βάζεις αναγνώσματα, άρα δεν είναι εορτή, αλλά έχεις όμως το Θεοτόκε Παρθένε της αρτοκλασίας.
4. Βάζεις στην σειρά την αρτοκλασία (κατά την τάξη ενοριών), αλλά δεν έχεις την λιτή με τις δεήσεις.
5. Εφόσον βάζεις τα προκείμενα των καθημερινών με Θεός Κύριος και των Κυριακών του Τριωδίου, θα πρέπει να βάλεις και των δεσποτικών εορτών και ίσως και το Αλληλούια.
6. Στα απολυτίκια θα πρέπει να ξεχωρίσεις αυτά του Τριωδίου και να μην τα έχεις ως φυσική σειρά των απολυτικίων της ημέρας ή της εορτής.
7. Το Επουράνιε Βασιλεύ λέγεται στο Τριώδιο καθημερινών και έπεται μετά από αυτό η ευχή του οσίου Εφραίμ, το τρισάγιον, το Παναγία Τριάς και οι 33 και 144.
8. Το Πάντων προστατεύεις ανήκει στο Τριώδιο Κυριακών.
9. Το Στερεώσαι Κύριος ο Θεός, ανήκει σε εορτή και διαφέρει κατά πολύ η τάξη αυτή από του Τριωδίου.
10. Εάν ισχύει και για καθημερινές, θα πρέπει να βάλεις και την εκτενή μετά τα απολυτίκια.

Όπως βλέπεις για όλα αυτά υπάρχουν βιβλία (Εγκόλπιο του αναγνώστου & ψάλτου) τα οποία τοποθετούν με ακρίβεια και με τάξη όλους τους τύπους των εσπερινών του ενιαυτού.

Άρα ποιος ο σκοπός να κάνουμε μία εργασία η οποία δεν προσφέρει κάτι θετικό, αντιθέτως όμως, μπερδεύει και ίσως κάποιοι (που θέλουν φυλλάδες κονσέρβα) θεωρήσουν ότι είναι σωστή η εργασία, και αρχίσουν να την χρησιμοποιούν;
 

Οδυσσέας Αρσενίου

Μαθητής Βυζαντινής Μουσικής
Οδυσσέα αδελφέ συν-πολίτη,
Πρέπει να ξεχωρίζει η τάξη του εσπερινού σε
α) καθημερινό
β) εορτής
γ) τεσσαρακοστής
για να μπορεί να είναι χρήσιμο.

παρατηρήσεις
1. Δεν υπάρχουν τα Κύριε ελέησον (μονά ή τριπλά) και τα Παράσχου Κύριε.
2. Δεν ξεχωρίζουν οι δεήσεις με τις εκφωνήσεις.
3. Αφού δεν βάζεις αναγνώσματα, άρα δεν είναι εορτή, αλλά έχεις όμως το Θεοτόκε Παρθένε της αρτοκλασίας.
4. Βάζεις στην σειρά την αρτοκλασία (κατά την τάξη ενοριών), αλλά δεν έχεις την λιτή με τις δεήσεις.
5. Εφόσον βάζεις τα προκείμενα των καθημερινών με Θεός Κύριος και των Κυριακών του Τριωδίου, θα πρέπει να βάλεις και των δεσποτικών εορτών και ίσως και το Αλληλούια.
6. Στα απολυτίκια θα πρέπει να ξεχωρίσεις αυτά του Τριωδίου και να μην τα έχεις ως φυσική σειρά των απολυτικίων της ημέρας ή της εορτής.
7. Το Επουράνιε Βασιλεύ λέγεται στο Τριώδιο καθημερινών και έπεται μετά από αυτό η ευχή του οσίου Εφραίμ, το τρισάγιον, το Παναγία Τριάς και οι 33 και 144.
8. Το Πάντων προστατεύεις ανήκει στο Τριώδιο Κυριακών.
9. Το Στερεώσαι Κύριος ο Θεός, ανήκει σε εορτή και διαφέρει κατά πολύ η τάξη αυτή από του Τριωδίου.
10. Εάν ισχύει και για καθημερινές, θα πρέπει να βάλεις και την εκτενή μετά τα απολυτίκια.

Όπως βλέπεις για όλα αυτά υπάρχουν βιβλία (Εγκόλπιο του αναγνώστου & ψάλτου) τα οποία τοποθετούν με ακρίβεια και με τάξη όλους τους τύπους των εσπερινών του ενιαυτού.

Άρα ποιος ο σκοπός να κάνουμε μία εργασία η οποία δεν προσφέρει κάτι θετικό, αντιθέτως όμως, μπερδεύει και ίσως κάποιοι (που θέλουν φυλλάδες κονσέρβα) θεωρήσουν ότι είναι σωστή η εργασία, και αρχίσουν να την χρησιμοποιούν;

Προκειμένου να επανορθώσω, υπάρχει εδώ το τυπικό του εσπερινού επιγραμματικά με μικρή ανάλυση για το κάθε σημείο της ακολουθίας.
Αυτή είναι η πηγή http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/leitoyrgika/typikon_esperinos_or8ros.htm
 

Attachments

  • ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ.pdf
    158.5 KB · Views: 256
Top