Τυπικόν Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως

AchilleasG

Ἀχιλλέας Γαντζός
#1
Μήπως γνωρίζει κάποιο μέλος ἂν ὑπάρχει διαθέσιμη ἡ συγκεκριμένη - καὶ πολλάκις μνημονευμένη – ἐργασία τοῦ Juan Mateos σὲ ψηφιακὴ μορφή; Πληροφορίες χωρὶς ὡστόσο ἀρχεῖα ἔχει καὶ ἐδῶ http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/a/6/a/metadata-01-0000846.tkl.

 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Τό Τυπικόν τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, ἐκδόθηκε ἀπό κώδικες τοῦ θ΄ καί ι΄ αἰ. ὑπό τοῦ Dmitrijevskij Aleksej, Opisanie liturgitcheskich rukopisej [= Περιγραφὴ λειτουργικῶν χειρογράφων], I [Τυπικά], Κίεβο 1895, Hildesheim 1965(2).
Τό ἐπισυνάπτω ἀπό τόν 1ο τόμο, πού βρίσκεται ἐδῶ (περιεχόμενα τόμων ἐδῶ).
Ἡ νεώτερη κριτική ἔκδοση ὑπό J. Mateos - Le typicon de la Grande Eglise, Roma, τ. 1ος 1962 καί τ. 2ος 1963, πού ἀναφέρεται προηγουμένως, δέν ὑπάρχει ψηφιοποιημένη.

Σημ.: Ἀποθηκεύετε καί τά δύο ἀρχεῖα σ᾿ ἕνα φάκελλο καί ἑνοποιοῦνται.

 

Attachments

Top