Τυπικά του A. Dmitrievskij (Οpisanie) 1895-1917

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Πολύ σημαντική ἡ προσφορά τοῦ Ψαλτολογίου σ'αὐτό τό θέμα, πού ἔγινε ἀπό τόν Βασίλη Ζάχαρη,

"Επειδή το djvu δεν είναι και τόσο διαδεδομένο format, τα έκανα pdf για εμένα και σκέφτηκα ... να τα μοιραστώ μαζί σας."


Μήπως κανείς πού ξέρει Σλαβικά/Ρωσικά μπορεῖ νά γράψει σέ Word, στά Ἑλληνικά, τά περιεχόμενα, γιά νά ξέρουμε καί τί ἀκριβῶς περιέχει τό σημαντικότατο αὐτό τρίτομο ἔργο;
Μπορεῖ κάπου νά ὑπάρχουν καί ἔτοιμα μετεφρασμένα αὐτά τά περιεχόμενα, ἤ νά τά ἔχει ἤδη φτιάξει κάποιος.

Ὅποιος/α ξέρει κάτι ἤ φτιάξει κάτι, θά ἔχει προσφέρει ἐπίσης πάρα πολλά!
 
Last edited:

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#3
Μήπως κανείς πού ξέρει Σλαβικά/Ρωσικά μπορεῖ νά γράψει σέ Word, στά Ἑλληνικά, τά περιεχόμενα, γιά νά ξέρουμε καί τί ἀκριβῶς περιέχει τό σημαντικότατο αὐτό τρίτομο ἔργο;
Προσφέρομαι να τα μεταφράσω εκτός φυσικά εάν υπάρχουν έτοιμα στα Ελληνικά.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#5
Δε μπορώ να κατεβάσω το δεύτερο τόμο, γνωρίζει κανείς τίποτα;
Εάν κάποιο αρχείο στο mediafire (και άλλες τέτοιες υπηρεσίες) δεν το κατεβάσει έστω και ένας μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, τότε το αρχείο αποσύρεται. Μάλλον αυτό έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Κάποιος που το έχει το pdf ας το ξανανεβάσει κάπου. Το έχω και εγώ κάπου αλλά ίσως πάρει καιρό...
 
#6
Εάν κάποιο αρχείο στο mediafire (και άλλες τέτοιες υπηρεσίες) δεν το κατεβάσει έστω και ένας μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, τότε το αρχείο αποσύρεται. Μάλλον αυτό έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Κάποιος που το έχει το pdf ας το ξανανεβάσει κάπου. Το έχω και εγώ κάπου αλλά ίσως πάρει καιρό...
Θα παρακαλέσω όποιον φίλο το έχει να το ανεβάσει, το χρειάζομαι.
Ευχαριστώ!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Ἐγώ τά κατέβασα στίς 26/5. Ἀντιμετώπισα πρόβλημα μέ τόν γ΄ τόμο καί εἶπα σέ κάποιο μέλος νά μοῦ τόν στείλει, πού ἤδη πρίν λίγο καιρό τά εἶχε κατεβάσει. Τελικά δέν χρειάστηκε, γιατί μέ μιά ἀκόμη προσπάθεια κατέβηκε καί ὁ γ΄ τόμος.

Σᾶς κοινοποιῶ τό προσωπικό μήνυμα πού ἔστειλα χθές βράδυ στόν μάρκελλος.
Τό ἔστειλα προσωπικό, γιατί δέν ἤθελα νά ἀπαντήσω δημόσια, γιά νά μείνει τό ὄνομα του στό νέο μήνυμα. Τώρα πού ἔγραψαν κι ἄλλοι, ἀπαντάω.

"Εἶστε πολύ εὐγενικός. Ἄν κάνετε τήν μετάφραση θά προσφέρετε πάρα πολλά καί θά ἰκανοποιήσετε ἕνα αἴτημα πάρα πολλῶν ἐνδιαφερομένων.
Ἄς περιμένουμε λίγες μέρες, μήπως φανεῖ κανείς καί τά ἔχει ἔτοιμα. Ἐσεῖς θά τά ἐλέγξετε βέβαια ἄν εἶναι σωστά.
Ἀλλοιῶς θά κάνετε τόν κόπο, σιγά-σιγά.
Δέν εἶναι βιαστικό, ἀρκεῖ νά γίνει.
Μέ πολλές εὐχαριστίες καί εὐχές
"

Χρειάζονται πολλά εὐχαριστῶ στόν μάρκελλος, πού προσφέρθηκε γιά τή μετάφραση τῶν Περιεχομένων.
Δέν ἐπισημάνθηκε αὐτό.
Ἐγώ, πού εἶχα πολλές ἐπιφυλάξεις γιά τήν ἐγγραφή μου στό φόρουμ, τώρα δέν μετανοιώνω, ἀπό τά ὀφέλη πού ἔλαβα, στό μικρό αὐτό διάστημα ἀπό τήν ἐγγραφή μου.
Συγχαρητήρια γιά μιά ἀκόμη φορά στόν κ. Κουμπαρούλη καί τούς συνεργάτες του!
 

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#8
Επισυνάπτω μια ελληνική μετάφραση των πινάκων των περιεχομένων του πονήματος του αειμνήστου Aleksej Dimitrievskij, ''Περιγραφή λειτουργικών χειρογράφων''.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9
Πολυαγαπητέ καί σεβαστέ μας κ. Μάρκελλε,
Ἐσεῖς πού ἀνταποκριθήκατε στήν παράκλησή μας καί ἀναλάβατε τόν κόπο τῆς μεταφράσεως τῶν Περιεχομένων καί τῶν τριῶν ἔργων τοῦ Aleksej Dimitrievskij, Opisanie ... θά ἤθελα νά σᾶς παρακαλέσω καί κάτι ἄλλο, ἐκφράζοντας παράκληση καί ἄλλων μελῶν.
Στόν Α τόμο ὑπάρχει μιά ἐκτενέστατη Εἰσαγωγή ἐξ CXLVII (147) σελίδων. Πρός Θεοῦ δέν θέλουμε νά τήν μεταφράσετε !!!
Ἐπειδή ὅμως βλέπω πάρα πολλές ἐπισυνάψεις στά ἑλληνικά σέ δίστηλα μέ ρωσικά ἤ σλαβονικά ἀντιπαραβαλλόμενα, θά ἤθελα νά μᾶς πεῖτε τί εἶναι αὐτά, ἄν ἔχουν κάποια ἰδιαίτερη σημασία ἤ εἶναι κομμάτια πού πάλι ἐπαναλαμβάνονται σέ κάποια οἰκεία θέση δημοσιευμένων χειρογράφων ἤ περιέχουν στοιχεῖα πού δέν εἶναι καταχωρημένα στά παρακάτω τοῦ τόμου.
Νά μᾶς πεῖτε δηλαδή ἄν ὑπάρχει κάποιο πολύ σημαντικό καί ἰδιαίτερο στοιχεῖο.
Αὐτό πάλι μήν βιασθεῖτε, ὅποτε μπορέσετε καί ἄν κρίνετε ὅτι ἀξίζει τόν κόπο. Πρῶτα νά ἑορτάσουμε τόν ἅγιο Νικόλαο καί τίς ἄλλες ἑορτές καί ἴσως ἀκόμη καί μετά τίς ἑορτές τῆς Θείας Ἐπιφανείας νά μᾶς πεῖτε κάτι.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ προτέρων.


 

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#10
π. Μάξιμος;21825 said:
Πολυαγαπητέ καί σεβαστέ μας κ. Μάρκελλε,
Ἐσεῖς πού ἀνταποκριθήκατε στήν παράκλησή μας καί ἀναλάβατε τόν κόπο τῆς μεταφράσεως τῶν Περιεχομένων καί τῶν τριῶν ἔργων τοῦ Aleksej Dimitrievskij, Opisanie ... θά ἤθελα νά σᾶς παρακαλέσω καί κάτι ἄλλο, ἐκφράζοντας παράκληση καί ἄλλων μελῶν.
Στόν Α τόμο ὑπάρχει μιά ἐκτενέστατη Εἰσαγωγή ἐξ CXLVII (147) σελίδων. Πρός Θεοῦ δέν θέλουμε νά τήν μεταφράσετε !!!
Ἐπειδή ὅμως βλέπω πάρα πολλές ἐπισυνάψεις στά ἑλληνικά σέ δίστηλα μέ ρωσικά ἤ σλαβονικά ἀντιπαραβαλλόμενα, θά ἤθελα νά μᾶς πεῖτε τί εἶναι αὐτά, ἄν ἔχουν κάποια ἰδιαίτερη σημασία ἤ εἶναι κομμάτια πού πάλι ἐπαναλαμβάνονται σέ κάποια οἰκεία θέση δημοσιευμένων χειρογράφων ἤ περιέχουν στοιχεῖα πού δέν εἶναι καταχωρημένα στά παρακάτω τοῦ τόμου.
Νά μᾶς πεῖτε δηλαδή ἄν ὑπάρχει κάποιο πολύ σημαντικό καί ἰδιαίτερο στοιχεῖο.
Αὐτό πάλι μήν βιασθεῖτε, ὅποτε μπορέσετε καί ἄν κρίνετε ὅτι ἀξίζει τόν κόπο. Πρῶτα νά ἑορτάσουμε τόν ἅγιο Νικόλαο καί τίς ἄλλες ἑορτές καί ἴσως ἀκόμη καί μετά τίς ἑορτές τῆς Θείας Ἐπιφανείας νά μᾶς πεῖτε κάτι.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ προτέρων.


Σεβαστὲ Πάτερ Μάξιμε,
Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη σας. Πρῶτα ὁ Θεός, θὰ ἑτοιμάσω μετὰ χαρᾶς μιὰ ἔκθεσι -τὴν ὁποία θὰ στείλω μετὰ τὰ Θεοφάνεια- περὶ τοῦ περιεχομένου τούτων τῶν σελίδων. Ἐπειδὴ θὰ ἀπουσιάσω τρεῖς ἑβδομάδες ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ 12 Δεκεμβρίου (μὲ δύσκολη πρόσβασι στὸ διαδίκτυο), Σᾶς εὔχομαι εὐλογημένο Δωδεκαήμερον. (Προτοῦ φύγω ὅμως -καὶ ἐπειδὴ μᾶλλον ἐξαντλήθηκε ἡ ὑπομονή σας- θὰ γράψω κάτι σχετικὰ μὲ τὸ περιεχόμενο τῶν ἀραβικῶν ὕμνων στὴν παρακάτω ἑνότητα).
 
Last edited:

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#11

Οἱ σελίδες I-V περιέχουν σύντομη ἱστορικὴ ἐπισκόπησι τῶν μελετῶν, οἱ ὁποῖες ἐκπονήθηκαν περὶ τοῦ Τυπικοῦ στὰ λατινικά, στὰ ρωσσικὰ καὶ στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ τὸ 1646 μέχρι τὸ 1885.
Στὶς ἑπόμενες σελίδες (V-τέλος), ὁ Dimitriyevskiy παρέχει, γιὰ κάθε κείμενο τοῦ Α' τόμου, χρήσιμες βιβλιογραφικὲς καὶ ἱστορικὲς πληροφορίες γύρω ἀπὸ τὰ χειρόγραφα (περιεχόμενο, παλαιογραφικὲς παρατηρήσεις, διαφορετικὲς γραφὲς ...), τὶς βιβλιοθῆκες καὶ τὰ μοναστήρια.
Δὲν θὰ μπορέσω νὰ ἀναλάβω τὴν πλήρη μετάφρασί των στὸ ἐγγὺς μέλλον. Συγχωρέστε με. Ὡστόσο, ἐὰν κάποιο μέλος ἐπιθυμήση νὰ ἐξορύσσω τὴν οὐσία ἀπὸ τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο εἰσαγωγικὸ κείμενο, εὐχαρίστως. Οἱ σελίδες ἐκεῖνες ὅμως δὲν συνοψίζονται εὔκολα.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#12
Εὐχαριστοῦμε πολύ ἀγαπητέ κ. Μάρκελλε γιά ὅσα ἔχετε κάνει.
Γιά πλήρη μετάφραση σέ καμμία περίπτωση, σᾶς τό εἶχα ξεκαθαρίσει.
Καί αὐτές οἱ διευκρινήσεις εἶναι ἀρκετές καί κατατοπιστικές.
Ἀρκετά καί πολύτιμα καί τά ὅσα ἔχετε κάνει μέχρι σήμερα.

Καί πάλι σᾶς εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ καί ὁ Θεός νά σᾶς χαρίζει ὅ,τι ἐπιθυμεῖτε!


Υ.Γ. Ἄν γιά κάποιο συγκεκριμένο εἰσαγωγικό κείμενο ἔχω κάποια ἀπορία ἐγώ ἤ ἄλλος θά τό θέσουμε γιά μιά γενική ἐπισκόπηση.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#13


Στὰ ἀρχεία pdf στὸν τόμο ΙΙ λείπει τὸ εὑρετήριο, ἐνῶ στὸν τόμο ΙΙΙ οἱ σσ. 44-45 (οἱ 385 καὶ 424 εἶναι διπλές).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#14

Στὰ ἀρχεία pdf στὸν τόμο ΙΙ λείπει τὸ εὑρετήριο, ἐνῶ στὸν τόμο ΙΙΙ οἱ σσ. 44-45 (οἱ 385 καὶ 424 εἶναι διπλές).
Εὐχαριστοῦμε Μανόλη.
Βέβαια σ᾿ αὐτό δέν φταίει οὔτε ὁ Ζάχαρης πού μᾶς τά πρόσφερε (βλ. #2) οὔτε ὁ Μάρκελλος πού μετέφρασε τά περιεχόμενα, ἀλλά ἡ ρωσική ἱστοσελίδα, ἀπ΄ ὅπου τά πῆρε ὁ Ζάχαρης.


Νά ποῦμε καί τό νέο!
Ὁ Μανόλης, πού ἔχει τά πρωτότυπα, ἀναλαμβάνει, ὅπως μοῦ εἶπε στό τηλέφωνο, νά πάει σέ κάποιο κατάστημα (ὅπως κάνω κι ἐγώ) νά τοῦ φτιάξουν τίς σελίδες πού λείπουν σέ pdf καί νά τίς ἀνεβάσει.


 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#16

Μήπως θά μπορούσατε νά κάνετε κάτι κ. Διαχειριστά, ἀγαπητέ μας Δημήτρη, μέ τά ἀρχεῖα pdf στήν ἱστοσελίδα σας στό analogion.com/Τυπικό —καί ἀπό ἐκεῖ στό Ψαλτολόγιον—, συμπληρώνοντας καί τίς σελίδες πού ἔδωσε ὁ Μανόλης Θεοδωράκης;


 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#17

Μήπως θά μπορούσατε νά κάνετε κάτι κ. Διαχειριστά, ἀγαπητέ μας Δημήτρη, μέ τά ἀρχεῖα pdf στήν ἱστοσελίδα σας στό analogion.com/Τυπικό —καί ἀπό ἐκεῖ στό Ψαλτολόγιον—, συμπληρώνοντας καί τίς σελίδες πού ἔδωσε ὁ Μανόλης Θεοδωράκης;
Ευχαρίστως πάτερ, αλλά αυτές τις μέρες δεν έχω το Adobe Acrobat εύκαιρο για να προσθέσω τις σελίδες. Μπορεί κάποιος που το έχει να το κάνει και να ανεβάσει τα νέα αρχεία στο analogion.com με FTP και να δώσει το σύνδεσμο στο Ψαλτολόγιον; Ευχαριστώ. Θα ανανεώσω εγώ τη σελίδα στο analogion.com/Typikon σε πρώτη ευκαιρία.
 

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος
#18

Μήπως θά μπορούσατε νά κάνετε κάτι κ. Διαχειριστά, ἀγαπητέ μας Δημήτρη, μέ τά ἀρχεῖα pdf στήν ἱστοσελίδα σας στό analogion.com/Τυπικό —καί ἀπό ἐκεῖ στό Ψαλτολόγιον—, συμπληρώνοντας καί τίς σελίδες πού ἔδωσε ὁ Μανόλης Θεοδωράκης;
Το έκανα εγώ πάτερ με αφορμή την διαγραφή των παλαιών δεσμών στο mediafire.

Τα καινούργια links, αυτή την φορά συμπληρωμένα και με τις παλαιότερα ελλείπουσες σελίδες από τον κ.Θεοδωράκη, βρίσκονται εδώ:
http://rapidshare.com/files/280998281/Dimitriyevskiy.part1.rar
http://rapidshare.com/files/281002028/Dimitriyevskiy.part2.rar

Την ευχή.
Υ.Γ.
Δημήτρη αν θες βάλτα και στον ftp του Αναλογίου.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#19

Βασίλη,
Νά εἶσαι καλά, δέν ἔχουμε λόγια· τά ἔχω γράψει καί στό #2.

Λείπει ὅμως ὁ 1ος τόμος καί ἀντ᾿ αὐτοῦ ἔχεις αὐτό.

Οἱ συμπληρώσεις τέλειες!

Ὅπως καί νἄχει, ὁ Θεός νά σοῦ ἀνταποδίδει τά καλά πού κάνεις!


 
Top