[Ψάχνω] Τριώδιο Γεωργίου Ραιδεστηνού Β'

filomousos

Παλαιό Μέλος
#1
Ο Θεοδόσιος Γεωργιάδης στο Μουσικό Πλούτο αναφέρει σχετικά (σελ.135) :

'' Πλην των ανωτέρω έργων (Μ.Εβδομάδα, Πεντηκοστάριο) του Ραιδεστηνού υπάρχει και Τριώδιον αυτού ανέκδοτον , του οποίου αντίγραφον είδομεν''
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Πόσα ἀνέκδοτα, πόσων πού δέν μπόρεσαν ἤ δέν πρόλαβαν... ὑπάρχουν...

Ὁ Γ. Παπαδόπουλος στό Λεξικόν της Βυζαντινής Μουσικής ἀναφέρει μόνον τίς δύο ἐκδόσεις του (αι ασματικαί ἀκολουθίαι της Μ. Εβδομάδος και του Πεντηκοσταρίου), ἀλλ᾿ ἀναφέρει ἔκδοση ἔργων του στό «Μουσικόν Απάνθισμα» Δημητρίου Γ. Κυφιώτου (1894), στό «Εν Άνθος της καθ᾿ ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικής», Αγαθαγγέλου Κυριαζίδου, Κωνσταντινούπολη, επίτομο (1896) και εις την εν Αθήναις μουσικήν εφημερίδα «Φόρμιγγα» (Μουσικόν τεύχος του Α΄ έτους, σελ. 3 καί 129). Ὑπάρχουν σ᾿ αὐτά μαθήματα Τριωδίου;


 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#3
Όχι. Τα εν λόγω είναι όλα γνωστά μαθήματα. Αναφέρει κάπου ο Βουδούρης νομίζω ότι έγραψε ολόκληρο Τριώδιο και Δοξαστάριο του όλου ενιαυτού και άλλα μαθήματα ανέκδοτα, (πρέπει να έχει και Λειτουργικά κατ' ήχον). Τα είχε στο αρχείο του ο γιος του Νικόλαος. Πολλά απ' αυτά νομίζω πως έχει ο νυν Πρωτοψάλτης στο αρχείο του.
 

filomousos

Παλαιό Μέλος
#4
Όχι. Τα εν λόγω είναι όλα γνωστά μαθήματα. Αναφέρει κάπου ο Βουδούρης νομίζω ότι έγραψε ολόκληρο Τριώδιο και Δοξαστάριο του όλου ενιαυτού και άλλα μαθήματα ανέκδοτα, (πρέπει να έχει και Λειτουργικά κατ' ήχον). Τα είχε στο αρχείο του ο γιος του Νικόλαος. Πολλά απ' αυτά νομίζω πως έχει ο νυν Πρωτοψάλτης στο αρχείο του.
Μπορεί να μας διαφωτίσει σχετικά ο επόμενος Πρωτοψάλτης ;
 

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#9
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ιδίου του Γ. Ραιδεστηνού, εκτός από το Αναστασιματάριο κ το Τριώδιο, είχε μελοποιήσει όλη την ενιαύσιο ακολουθία (Ειρμολόγιο, Μηνολόγιο κλπ.). Ο ευρών και αναρτών αμειφθήσεται!

Υγ. Διαφώτιση από τους πιθανούς ή φερόμενους ως μνηστήρες δεν βλέπω πάντως στον ορίζοντα..
 
Last edited:
Top