Τρεις παλαιοί (19ος αι.) λόγοι περί εκκλησιαστικής μουσικής (εκ της Ανέμης)

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#1
Από την Ανέμη:

  • Λόγος αυτοσχέδιος περί της καθ' ημάς εκκλησιαστικής μουσικής / συνταχθείς υπό Δημητρίου Βερναρδάκη κατ' εντολήν του εν Αθήναις Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου και εκφωνηθείς υπ' αυτού εν τω Βαρβάκειω ___. 1876.

  • Λόγος πανηγυρικός περί της καθ΄ ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικής / συνταχθείς κατ΄ εντολήν του εν Αθήναις Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου και απαγγελθείς εν τη αιθούση αυτού τη Δ΄ Δεκεμβρίου 1874, πρώτη επετείω της συστάσεως αυτού ημέρα /Υπό Π. Κουπιτώρη ___.Αθήνησι :Εκ του Τυπογραφείου της Φιλοκαλίας,1876.

  • Λόγος περί Εκκλησιαστικής Μουσικής / συνταχθείς υπό Ναθαναήλ Ευβοέως, εφημερίου της εν Μασσαλία Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, Μασσαλία, τη ΚΕ'. Νοεμβρίου, ΑΩΝΔ'. (1854)
 

Attachments

Top