Τρίτη Τυφλού με εορταζόμενο άγιο

Χριστός Ανέστη.
Σε πανηγυρίζοντα ναό τι απολυτίκια ψέλνουμε την Τρίτη του Τυφλού;
Καθώς επίσης και τι κανόνα, εκτός από του Αγίου; Του Τυφλού ή του Πάσχα;
Θα ήθελα πολύ να ακούσω (...να διαβάσω) τις γνώμες σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Δ.Π.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Πρόκειται γιά ἰδιαίτερη περίπτωση τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Τυφλοῦ καί ὅπως γράφουν τά Δίπτυχα στίς 11/5/2010 «Τὴν ἀκολουθίαν βλέπε ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ, πρὸ τῆς ἑορτῆς τῆς ᾿Αναλήψεως (τὴν β΄ διάταξιν)».
Στίς 10/5/2010 γράφουν: Εἴδησις. Τῇ Δευτέρᾳ καὶ τῇ Τρίτῃ τῶν κανόνων τοῦ Μηναίου προτάσσεται ὁ κανὼν τοῦ τυφλοῦ «Γῆν ἐφ᾿ ἣν οὐκ ἔλαμψεν»· ἐὰν ἑορτάζηται ἅγιος, καταβασίαι «Τῷ σωτῆρι Θεῷ»· εἰς δὲ τὴν λειτουργίαν κοντάκιον ψάλλεται τὸ «Τῆς ψυχῆς τὰ ὄμματα».
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον», Δόξα... τῶν ἁγίων τοῦ πανηγυρίζοντος ναοῦ, Καὶ νῦν... ὁμόηχον θεοτοκίον.


 

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
Στις 15 Μαϊου είναι η μνήμη του Αγίου Παχωμίου , στο ναό όπου υπηρετώ είναι προς τιμή του οσίου, και έχουμε πανήγυρη ,
Επειδή φέτος τυχαίνει Την Τρίτη μετά την Κυριακή του Τυφλού , όπου γίνεται και η απόδοση της εορτής αυτού, καθώς την επομένη γίνεται απόδοση της εορτής του Πάσχα , πως θα διαμορφωθεί η πανηγυρική ακολουθία του Οσίου Παχωμίου ???
Να σημειωθεί ότι υπάρχει ιδιαίτερη φυλλάδα με την ακολουθία του οσίου στο ναό.
Οποιαδήποτε βοήθειά σας θα ήταν πολύτιμη !!!!!!!!!!

Ευχαριστώ εκ των προτέρων !!!!!!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Στις 15 Μαϊου είναι η μνήμη του Αγίου Παχωμίου , στο ναό όπου υπηρετώ είναι προς τιμή του οσίου, και έχουμε πανήγυρη ,
Επειδή φέτος τυχαίνει Την Τρίτη μετά την Κυριακή του Τυφλού , όπου γίνεται και η απόδοση της εορτής αυτού, καθώς την επομένη γίνεται απόδοση της εορτής του Πάσχα , πως θα διαμορφωθεί η πανηγυρική ακολουθία του Οσίου Παχωμίου ???
Να σημειωθεί ότι υπάρχει ιδιαίτερη φυλλάδα με την ακολουθία του οσίου στο ναό.
Οποιαδήποτε βοήθειά σας θα ήταν πολύτιμη !!!!!!!!!!

Ευχαριστώ εκ των προτέρων !!!!!!
Μετέφερα τό μήνυμά σου σέ προϋπάρχον θέμα, ἀπό τό ὁποῖο καί ἀπό τά προηγούμενα λαμβάνεις ὁδηγίες.
Μετά εἶδα ὅτι ὑπάρχει καί ἄλλο ἴδιο θέμα:
Τυπικόν Αποδόσεως του Τυφλού και εορταζομένου Αγίου
Πιό ἀναλυτικά δέν γίνεται.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Γιά τή σύνταξη τυπικῆς διατάξεως τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ

Μετέφερα τό μήνυμά σου σέ προϋπάρχον θέμα, ἀπό τό ὁποῖο καί ἀπό τά προηγούμενα λαμβάνεις ὁδηγίες.
Μετά εἶδα ὅτι ὑπάρχει καί ἄλλο ἴδιο θέμα:
Τυπικόν Αποδόσεως του Τυφλού και εορταζομένου Αγίου
Πιό ἀναλυτικά δέν γίνεται.
 
Top