Το προσταχθέν, Ιωάννου Αρβανίτη (αργοσύντομο)

#2
Ηχητικό από τον χορό «Εργαστήρι Παρασημαντικής» υπο Σωτηρίου Δεσπότη
Και για λόγους αρχειοθέτησης σε μουσικό PDF με ενσωματωμένο το ηχητικό.
  • Για λόγους πν. δικαιωμάτων και μικρό μέγεθος αρχείου, το ηχητικό σμικρύνθηκε στα 96kbps (mp3) χωρίς ακουστή απώλεια ποιότητας.
  • Για να το ακούσουμε πιέζουμε στη φωτογραφία του χορού και επιτρέπουμε την εκτέλεση από το πρόγραμμα ανάγνωσης.
Καλή ανάγνωση-ακρόαση.
 

Attachments

Top