Το απολυτίκιον «Την άχραντον εικόνα σου» σε αργό μέλος.

#1
Εγράφη το 2014 δι ιδίαν χρήσιν πλην όμως ο ... μελοποιός το ξέχασε στο συρτάρι του και δεν εψάλη ποτέ!!!
Ανεκαλύφθη χθες όλως τυχαίως, και αν αποδειχθεί χρήσιμο έχει καλώς, ει δε μη τον λὀγον έχουσιν οι κ.κ. συντονισταί.:wink::D
Ο λόγος της γραφής είναι το γεγονός ότι στη λιτἀνευση των ιερών εικόνων πέριξ του Ναού λέγαμε το απολυτίκιο συνεχώς ολόκληρο μέχρι να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο για την επόμενη δέηση, ενώ αν δεν απατώμαι υπάρχει χωρισμός των φράσεων, που επιτυγχάνεται με την επέκταση των μουσικών θέσεων, που ακολουθούν τις καταλήξεις του συντόμου μέλους.
Όπως συνηθίζω να λέω, επιτρέπεται η διασκευή με προσθαφαιρέσεις για προσαρμογή του μέλους στις επικρατούσες συνθήκες.
Καλή αγία και Μεγάλη τεσσαρακοστή και καλή δύναμη!
ΝΓ
 

Attachments

andreasgon

Παλαιό Μέλος
#2
K Γιάννου τα συγχαρητήρια μου, πολύ καλό. Μια παράκληση...
Το "Εξέδυσαν με", αν δεν σας κάνει κόπο.
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#3
K Γιάννου τα συγχαρητήρια μου, πολύ καλό. Μια παράκληση...
Το "Εξέδυσαν με", αν δεν σας κάνει κόπο.
Παραπέμπω αυτόκλητος εξ ονόματος του συνθέτη εδώ για το ᾽Ἐξέδυσάν με᾽᾽.
 
Top