Το Πιστεύω

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Συγχαρητήρια γιά τό χάρισμά σας τό ὁποῖο ἔχει ἐπιδείξει καί σέ ἄλλα μηνύματά σας. Δέν φτάνει ὅμως μόνον τό χάρισμα, ἀλλά καί ἡ ὀρθή γραμματικῶς ἐκφορά τῶν λέξεων Ἡ προσθήκη τοῦ νῦ στήν αἰτιατική τοῦ ἀπολύτου ἀριθμητικοῦ εἷς εἶναι σοβαρό γραμματικό σφάλμα.
Ἐπίσης καί κάτι πού δέν ἀφορᾶ ἐσᾶς, ἀλλά εἶναι ἀπαράδεκτη ἡ διακοπή τοῦ Πιστεύω ἀπό τόν ψάλτη. Αὐτό πού θέλει νά κάνει –καί ὀφείλει νά κάνει– μπορεῖ μέ τό Ἀμήν μόνον, ὅπως γράφαμε ἐδῶ.

ΥΓ. Στό θέμα πού ἀνοίχθηκε ἄς παρατεθοῦν καί ἄλλες ἀπαγγελίες εἴτε μεμονωμένων ψαλτῶν ἤ ἀναγνωστῶν, εἴτε ὑπό χοροῦ ὅπως ἐδῶ.

 

Jianni12

Ιωάννης Τσούμαρης
Σε όλα έχετε δίκιο, ο λόγος που δεν λέω την κατάληξη εγώ είναι διότι είμαι σε αρχικό στάδιο και δεν έχω δουλέψει τέτοιου είδους κείμενα. Δόξα Σοι Ο Θεός όμως, ο δάσκαλος δίνει σε όλους τους μαθητές του την ευκαιρία να αποκτούνε εμπειρίες και ας κάνουνε και λάθη. Εύχομαι πραγματικά, να διορθωθώ σύντομα, προσεύχομαι για την υπομονή σας.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
...ο λόγος που δεν λέω την κατάληξη εγώ ...
Δέν καταλάβατε ὅσα ἔγραψα ἤ ἄν διαβάσατε ἐκεῖ πού παρέπεμψα. Δέν χρειάζεται νά κάνετε ἐσεῖς καμμία κατάληξη. Ὅ,τι κάνετε στίς προηγούμενες τελεῖες, θά κάνετε καί στό «...τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.». Κατάληξη μουσική θά κάνει ὁ ψάλτης μόνον μέ τό Ἀμήν.

 
Top