"Τον Δεσπότην και Αρχιερέα...", Μέλος αρχαίον, Ήχος Βαρύς

#1
Ο Πρωτοψάλτης και Καθηγητής της Παραδοσιακής & Βυζαντινής Μουσικής Δημήτρης Γαλάνης ψάλλει "Τον Δεσπότην και Αρχιερέα..." (ψαλλόμενον κατά τον ασπασμό των αγίων εικόνων υπό του Αρχιερέως). Μέλος αρχαίον, Ήχος Βαρύς.Απόσπασμα από τη συναυλία Βυζαντινής Μουσικής που πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2015 στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμποσίου Βυζαντινής Μουσικής Anton Pann το οποίο διοργανώθηκε στις 11-14/11/2015 στην πόλη Brasov της Ρουμανίας.
 
Top