"Τοις εν σκότει αμαρτημάτων" - Π. Φιλανθίδου (ερμηνεία: Στ. Κοντακιώτης)

alexchrys

Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος
Υπενθύμιση, τώρα που το δοξαστικό είναι στην... επικαιρότητα, αυτής της πανέμορφης εκτέλεσης της σύνθεσης του Φιλανθίδη :)
 
Top