Τιμιωτέρες κατ' ήχον

#1
Ανεβάζω τις τιμιωτερες κατ'ηχον όπως αυτές περιλαμβάνονται στο ειρμολόγιον Ιωάννου Πρωτοψάλτου κατά την έκδοσιν Κωνσταντίνου Μάρκου, πρωτοψάλτου και μουσικολόγου...
 

Attachments

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#2
Μία ερώτηση, λόγω του ότι δεν είμαι κάτοχος του συγκεκριμένου βιβλίου: Ο συγγραφέας αναφέρει - τιτλοδοτεί όλες αυτές τις συνθέσεις του μεγαλυναρίου ως του Ιωάννου Πρωτοψάλτου;
 
#3
Μία ερώτηση, λόγω του ότι δεν είμαι κάτοχος του συγκεκριμένου βιβλίου: Ο συγγραφέας αναφέρει - τιτλοδοτεί όλες αυτές τις συνθέσεις του μεγαλυναρίου ως του Ιωάννου Πρωτοψάλτου;
Όχι...απλά υπάρχουν ως παράρτημα στο τέλος του βιβλίου...
Ευχαριστώ πολύ...
Νεκτάριος Κ.Αδάμ
 
Top