Τιμιωτέρα Δανιήλ Πρωτοψάλτου, ήχος πλ. δ', εξήγηση Φωτόπουλου Κων/νου.

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
#2
Η περίπτωση της ύπαρξης στον κώδικα ΕΒΕ 1865 των συνθέσεων αυτών και της απόδοσής τους στον Δανιήλ πρέπει να είναι μοναδική στην χειρόγραφη παράδοση και να οφείλεται στα γενικότερα προβλήματα αξιοπιστίας του γραφέα. Όπως έδειξα πρόσφατα στο συνέδριο αυτό, οι συνθέσεις αυτές ανήκουν όχι στον Δανιήλ αλλά στον Κύριλλο Μαρμαρηνό. Ταυτίζονται πλήρως με τις αντίστοιχες συνθέσεις του τελευταίου όπως τις συναντούμε σε άλλα χειρόγραφα.
 

Laosynaktis

Παλαιό Μέλος
#3
Η περίπτωση της ύπαρξης στον κώδικα ΕΒΕ 1865 των συνθέσεων αυτών και της απόδοσής τους στον Δανιήλ πρέπει να είναι μοναδική στην χειρόγραφη παράδοση και να οφείλεται στα γενικότερα προβλήματα αξιοπιστίας του γραφέα. Όπως έδειξα πρόσφατα στο συνέδριο αυτό, οι συνθέσεις αυτές ανήκουν όχι στον Δανιήλ αλλά στον Κύριλλο Μαρμαρηνό. Ταυτίζονται πλήρως με τις αντίστοιχες συνθέσεις του τελευταίου όπως τις συναντούμε σε άλλα χειρόγραφα.
Νομίζω ότι ο Κύριλλος συνέψαλλε με τον Δανιήλ. Έχει δε καταγράψει και άλλα μέλη "καθώς ψάλλονται εν τη Μ. Εκκλησία". Επειδή ο κυρίως ψάλτης ήταν ο Δανιήλ, διαμορφωτής γενικότερα του νέου ύφους της Μ. Εκκλησίας, δεν αποκλείεται να πρόκειται απλά για καταγραφή του Κυρίλλου του μέλους που έψαλλε ο Δανιήλ, οπότε να μην υπάρχει ουσιαστικά αντίφαση στα χφφ.
 

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
#4
Ναι αγαπητέ Γιάννη, σύμφωνοι, γνωστό είναι ότι συμψάλανε, το γράφει ο Χρύσανθος. Απλά σε πολλά άλλα χειρόγραφα αξιόπιστων γραφέων (π.χ. Λώτος) οι Τιμιωτέρες αποδίδονται στον Κύριλλο. Αυτό είναι το μόνο (από όσο γνωρίζω τουλάχιστον) που τις αποδίδει στον Δανιήλ. Κατά τα άλλα συμφωνούμε.
 
Top