Τιμιωτέραι Θρασυβούλου Στανίτσα - απομαγνητοφωνημέναι εκτελέσεις.

Σκαρμούτσος

Κωνσταντίνος
#1
Αγαπητοί φίλοι,

παραθέτω στην αγάπη σας μικρό μέρος εκτενέστερης εργασίας μου, η οποία αφορά στην ακολουθία του Αναστασίμου Όρθρου. Το παρόν δείγμα έχει συγκροτηθεί σε τευχίδιο και εμπεριέχει απομαγνητοφωνημένες κατ' ήχον εκτελέσεις του Θεοτοκίου της Θ' Ωδής «Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ...» από τον αείμνηστο Θρασύβουλο Στανίτσα. Συνημμένως, στα αρχεία pdf που ακολουθούν, περιλαμβάνονται κατά σειράν:
α) Εικόνα εξωφύλλου του εν λόγω τευχιδίου·
β) Αφιέρωση, Βιογραφικό Θρασυβούλου Στανίτσα, Πρόλογος Ειρήνης Μ. Τσαμκιράνη, Αντί Προλόγου Κ. Σ., καλλιτεχνικό πορτραίτο Θρ. Στανίτσα·
γ) Τιμιωτέρες Θρασυβούλου Στανίτσα - απομαγνητοφωνημένες εκτελέσεις, Παράρτημα·
δ) Πίνακας εμπεριεχομένων·
ε) «Τιμιωτέραι Θρασυβούλου Στανίτσα - απομαγνητοφωνημέναι εκτελέσεις».

Η παρούσα ανάρτηση αφιερώνεται εγκαρδίως στον εξαίρετο Κύπριο μελοποιό και μουσικοδιδάσκαλο Κωνσταντίνο Λάμπρου.Με τιμή,
Κωνσταντίνος Σ. Σκαρμούτσος
 

Attachments

Last edited:
#2
Κώστα πολλά συγχαρητήρια.
Πάρα πολύ καλή η δουλειά σου και πολύ χρήσιμη σε όλους μας.

Ο Θεός να έχει καλά.
Ο Θεός να σε αξιώνει να τον υμνολογείς και να τιμάς τον αείμνηστο δάσκαλό μας Θρασύβουλο Στανίτσα.

Θανάσης Παϊβανάς
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#3
Εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τό ὑπέροχο πόνημα πού μᾶς προσφέρατε. Πράγματι ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων Θρασύβουλος Στανίτσας ἔψαλλε μελωδικότατα τήν "Τιμιωτέρα", ὅπως καί ὅλους τούς ὕμνους, ὁπότε ἀξίζει [καί ἐπιβάλλεται] νά χρησιμοποιοῦμε τά κείμενά του στό ἀναλόγιο. Καί σ' ἄλλα μέ ὑγεία!
 
Top