Τη αθανάτω σου Κοιμήσει.

#1
Δοξαστικό των αίνων της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού μας κ. Γεώργιος Γεροντάκης. 15 Αυγούστου 2012.

 
Top