Της μετανοίας άνοιξόν μοι(Ήχ. ΠΛ. Δ΄).Τα πλήθη των πεπραγμένων(Ήχ ΠΛ. Β΄) Πεντηκοστάρια του Τριωδίου. Χοράρχης Κων. Σκύφτας

Top