Τετάρτη μετά την της Σαμαρείτιδος – Απόδοση Μεσοπεντηκοστής με μνήμη εορταζομένου αγίου

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Μεταφορά μηνύματος σε νέο θέμα από τό θέμα: Μεσοπεντηκοστή και Αγίου Χριστοφόρου σε πανηγυρίζοντα Ι. Ναό του Αγίου Χριστοφόρου.

Αυτό ισχύει και για την ημέρα της Αποδόσεως της εορτής της Μεσοπεντηκοστής δηλαδή να τύχει η απόδοση της Μεσοπεντηκοστής με την μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου ???
Αν τύχει την Τετάρτη που αποδίδεται η εορτή της Μεσοπεντηκοστής με την εορτή του Αγίου μάρτυρος Χριστοφόρου, όπου μάλιστα τιμάται ο Άγιος , δεν νομίζω ότι το ΤτΜΧΕ δεν έχει διασαφήνιση ή εμένα μου φαίνεται λίγο μπερδεμένη .
Παραθέτω κάποια τυπική προσέγγιση θα ήθελα σαν παρακαλώ την γνώμη των εμπειροτέρων :
9η Μαϊου 2018 εορτή αποδόσεως εορτής Μεσοπεντηκοστής:
Εσπερινός: κεκραγάρια 6 στίχους [3 της εορτής και 3 του Αγίου] . Δοξα. Του Αγίου Και νυν "Της εορτής Μεσούσης"
εόσοδος κτλ Προκείμενον της ημέρας . Αναγνώσματα του Μάρτυρος. Αρτοκλασία Ιδιόμελο του Αγίου .
Απόστιχα: Της Μεσοπεντηκοστής Δόξα του Αγίου Και νυν Της Μεσοπεντηκοστής.
Όρθρος: Απολυτίκια: [Μεσούσης της εορτής Δόξα του Αγίου Και νυν Μεσούσης της εορτής]
Καθίσματα: Του Αγίου και στα Και νυν της εορτής
Εωθινό με την τάξη αυτού του Αγίου
Κανόνες : Της μεσοπεντηκοστής [και οι δύο ] και ένας του Αγίου
Στην γ ωδή : Κοντάκιον και οίκος του Αγίου [χύμα] Μεσώδια του Αγίου και της Εορτής
στην στ' ωδή : Κοντάκιο και οίκος της μεσοπεντηκοστής κτλ της ημέρας
Καταβασίες της Μεσοπεντηκοστής
Η θ ' της Μεσοπεντηκοστής και ο ένας του Αγίου
Εξαποστειλάρια της Εορτής του Αγιου και της Εορτής
Αίνοι : 3 της Εορτής που αποδίδεται + 3 του Αγίου
Δόξα Του Αγίου Και νυν της Μεσοπεντηκοστής
Δοξολογία Μεγάλη και της Μεσοπεντηκοστής

Θα ήθελα τη γνώμη σας στο εάν έχω αντιληφθεί από τα συμφραζόμενα την τυπική διάταξη !!!
Οποιαδήποτε διόρθωση δεκτή !!!!!!!
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Γιατί σέ μπερδεύει τό ΤΜΕ; Περίπτωση ΙΔ΄ τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Γεωργίου (ΤΜΕ σ. 250).
Καλά τά συνέταξες,
Κατ᾿ ἀπαίτησιν τοῦ ΤΜΕ ὅμως, ἀφ᾿ ς΄ Κοντάκιον καί Οἶκος τοῦ Ἁγίου καὶ τὸ Μηνολόγιον.
Προφανῶς ἀπό γ΄ ᾠδῆς τό Κοντάκιον ἤ καί ὁ Οἶκος τῆς Μεσοπεντηκοστῆς χῦμα πρό τῶν Μεσῳδίων.
Ὁ β΄ κανών τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ἄνευ τῶν Δόξα, Καὶ νῦν.
Γιά τή λειτουργία δέν ἔγραψες, ἀλλά τά βλέπεις στό ΤΜΕ.

Σημείωση ἐξειδικευμένη: Τό ΤΚΠ ἐκ παραδρομῆς γράφει ὄτι στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Σημείωση ἐξειδικευμένη: Τό ΤΚΠ ἐκ παραδρομῆς γράφει ὄτι στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα;
Ὄχι, βλ. Ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. οδ'. Καὶ στὴν ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Γερασίμου προβλέπεται Τιμιωτέρα καὶ θ' μετὰ μεγαλυναρίων.
 
Top