Τα 11 Εωθινά

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#1
Άλλη μία εκπομπή του μακαρίτη του κυρ-Βαγγέλη. Το πρωτότυπο ανέβηκε εδώ και το έκοψα με το mp3DirectCut ώστε να μην επέλθει περαιτέρω αλλοίωση. Όπως μας πληροφορεί εδώ, πρόκειται για κασέτα από το αρχείο του κ. Αθανασίου Μανάρα. Ο ήχος είναι σε αρκετά πεσμένη ποιότητα, όχι μόνο λόγω του χαμηλού bitrate της μήτρας, αλλά και λόγω του τρόπου που έγινε η ηχογράφηση. Ο π. Παναγιώτης Τσινάρας έψαλλε σε μια κασέτα τα μέλη και, κατόπιν, αναπαράγοντάς την, έκανε ισοκράτημα και κανονάρχημα γράφοντας εξωτερικά. Δουλειές με πολύ μεράκι!
 

Attachments

Top