Τα Ένδεκα Εωθινά υπό Αλεξάνδρου Βυζαντίου (1913)

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#1
Μετά από επεξεργασία της αρχικής σάρωσης (πηγή - BMbooks-old), ανεβάζω εδώ το καθαρισμένο βιβλίο για κάθε ενδιαφερόμενο. Δυστυχώς, η ποιότητα της αρχικής σάρωσης δεν ήταν και η καλύτερη.

Εκτός των εωθινών δοξαστικών, στο τέλος περιέχονται και Δύναμις "Όσοι εις Χριστόν" και "Τον Σταυρόν Σου".

Η παρούσα έκδοση, ως φαίνεται, είναι ανατύπωση παλαιότερης έκδοσης του 1886 εν Κωνσταντινουπόλει που είναι διαθέσιμη εδώ.
 

Attachments

Top