Τας μυστικάς σήμερον του Πνεύματος σάλπιγγας.

#1
Το δοξαστικό του εσπερινού των Αγίων Πατέρων από το «Πανηγυρικόν Δοξαστάριον» πόνημα της μετριότητάς μου ψάλλει ο φίλος Γρηγόριος Ζάρκος.
Τον ευχαριστώ για την τιμή να ερμηνεύσει αυτό το μέλος.
 

Attachments

Top