Τας μυστικάς - (Ήχος Πλ.Β) - Κωνσταντίνου Πρίγγου - Χορός Κωνστ/τών υπό Γεωργίου Τσαούση

Andrew.Marget

Νέο μέλος
#1
Τὰς μυστικὰς σήμερον τοῦ Πνεύματος σάλπιγγας. Το Δοξαστικό του Εσπερινού των εν Νικαία 318 Θεοφόρων Πατέρων υπό του Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ Κωνσταντίνου Πρίγγου σε εκτέλεση της Χορωδίας Κωνσταντινουπολιτών υπό την διεύθυνσιν του χοράρχου αυτής Γεωργίου Τσαούση. Το κείμενο προέρχεται απο το βιβλίο του Άρχοντος με τίτλο: Η Πατριαρχική Φόρμιγξ τόμος Ά Μουσική Κυψέλη.
 
Top