Ταξιαρχῶν 08-11-14

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#1
Ἀντίφωνο δ΄ἤχου, ἀργὸ ἀπὸ τὴν Πανδέκτη τῆς ΖΩΗΣ
Πεντηκοστάριο ἀπὸ Κυψέλη Στεφάνου
Δοξαστικὸ ἀπὸ Κυψέλη Στεφάνου
Χερουβικὸς, αγια, Πέτρου (ἀργοσύντομο)
Λειτουργικὰ, αγια, Νικολαΐδη
Ἄξιον ἐστιν, αγια, Γρηγορίου
Κοινωνικός, α΄, Ἀντωνίου
 
Last edited:
Top