Τάξις Ιερών Ακολουθιών 2016 - Ι. Μ. Κύκκου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Εὐχαριστοῦμε. Τό μήνυμά σου ἀποσπάσθηκε ἀπό ἐδῶ καί δημιουργήθηκε νέο θέμα, διότι ὅπως φαίνεται πρόκειται περί χωριστῆς ἐκδόσεως. Μᾶλλον ἔχει σχέση μέ αὐτό τό (παλαιότερο) θέμα.

 
Top