"Τάδε λέγει" στιχηρό παραδιδόμενο ανωνύμως

Hristopolis

Νέο μέλος
Καλισπερα!
The last page of the song (268v) in the manuscript EBE-MPT 729 doesn't include the part sung by the choir, which in the video clip starts at minute 32.32.
From where is this part of the song taken?
 

Laosynaktis

Παλαιό Μέλος
Να διορθωθεί ο τίτλος. Δεν είναι αναγραμματισμός του Κουκουζέλη, αλλά πλήρες στιχηρό, παραδιδόμενο ανωνύμως (βλ. π.χ. ΕΒΕ 2500, φ 103α. Το τελευταίο τμήμα που δεν υπάρχει στον Χουρμούζιο είναι από το κλασσικό παλαιό στιχηράριο.
Θα επανέλθω με κάποιες λεπτομέρειες.
 
Top