Σύνδεσμοι πρὸς ἱστοχώρους μὲ Ἀκολουθίες

nektar

νεοαρχάριος
#1
Ἀναρτῶνται ὁρισμένοι σύνδεσμοι πρὸς συγκεκριμένες σελίδες ἱστοχώρων ποὺ διαθέτουν ἀκολουθίες.

Μικρὰ συλλογὴ ἀκολουθιῶν μὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοσι καὶ συλλογὴ προσευχῶν, στὸν ἱστοχῶρο www.nektarios.gr.

Μόνιμη ἀνάρτησις συντεταγμένων φυλλάδων Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν, ἐδῶ:
www.porphyrios.gr/index.php/pdf/liturgical/syntetagmenes-fyllades

Ἱστολόγιον «Ἀκολουθίες Ὀρθοδοξίας». Ἐπίσης ἀνάρτησις τῶν συντεταγμένων φυλλάδων τῶν Κυριακῶν
ὑπὸ Ἀρχιμ. Θεολόγου Ἀμπόνη (Μονὴ Πετράκη & Ἅγιοι Πάντες Ὁμολογηταί).

Ἱστολόγιον Ἠλία Βουτσινᾶ. Ἀναρτῶνται τακτικῶς πληκτρολογημένες ἡμερολογούμενες ἀκολουθίες.

Ἱστολόγιον Χρήστου Κονταξῆ. «πλήρεις ακολουθίες αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας
(ακολουθίες, παρακλήσεις, εγκώμια, χαιρετισμοί) σε μορφή κειμένου»

Ἱστολόγιον Θεοδώρου Τσουμελέκα. «Ασματικές Ακολουθίες»

Κέντρο Ἁγιολογικῶν Μελετῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Ψηφιακὸ ἀποθετήριο Scribd. Ἀναζήτηση μὲ τὸ λῆμμα «Ακολουθία»

Ἐπιθεώρησις τῆς Χριστιανικῆς Ἀνατολῆς (Revue de l'Orient chrétien). Ἱστορικά, Λειτουργικά, 30 τόμοι, 1864-1931.

Ἱστολόγιον Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Βασιλτσωτέλη ἐν Ν.Ζηλανδίᾳ. «Ἱερὲς Ἀκολουθίες» (ἀντιγραφὴ ἀπὸ ἄλλα σάϊτ)

Ἱστολόγιον θεολόγου Ἀντωνίου Μάρκου «Τὸ Συναξάριον τῆς ἡμέρας». Συναξάρια καὶ Ἀκολουθίες (ὑπὸ τοῦ ἰδίου)

Ὀρθόδοξος Ὑμνογραφία Κέντρον Ἁγιολογικῶν Μελετῶν «Ὅσιος Συμεὼν ὁ Μεταφραστής»

Ροδιακὸν Λειμωνάριον, ὑπὸ Μητρ. Ρόδου Κυρίλλου Κογεράκη. Ἀκολουθίαι & συναξάρια τοπικῶν Ἀγίων Ρόδου

Ψηφιακὴ Βιβλιοθήκη Ἀνέμη, πολὺ γνωστή, περιέχουσα θησαυροὺς παλαιοτυπίας.
Ἀναζήτηση μὲ τὸ λῆμμα «Ακολουθία» ἢ «Λειμωνάριον» ἢ όνομα Ἁγίου (γενικὴ πτώση).

Πληθὺς σχετικῶν ἐκδόσεων στὸ Google Books. Τὸ παρὸν παράδειγμα προκύπτει ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση με το λῆμμα «ευλογητος».

Συνήθεις ἀκολουθίες ἐνορίας, διαμορφωμένες σὲ word, τοῦ π.Χριστοφόρου Κλείτου. Στὴν Ἑλληνικὴ καὶ στὴν Ἀγγλικὴ γλῶσσα.

Συλλογὴ Λειτουργικῶν Κειμένων στὰ Ἀγγλικά, ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς. Στὴν Ἑλληνικὴ ὑπάρχουν κἅποια κείμενα.

Συλλογὴ Λειτουργικῶν Κειμένων στὰ Ἀγγλικά, ἀπὸ τὸν Ἱ.Ν. Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς Ἀγγλίαν, ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμ. Ἐφραίμ.

* * *​

Ὑπενθυμίζεται ὅτι εὑρίσκεται (1993-σήμερα) ὑπὸ ἔκδοσιν προσωπικὴ ψηφιακὴ ἐργασία μὲ Α) Ἁγία Γραφή-ἈποστολοΕὐαγγέλια, Β) Δευτεροκανονικά-Ἀπόκρυφα-Ἱστορικά, Γ) Βασικὰ Λειτουργικά (Μηναία Βαρθολ.-Τριώδιον-Πεντηκοστάριον-Ὡρολόγιον-Θησαυρὸς Τροπαρίων), πλήρως ἐκσφαλματωμένα-συμπληρωμένα, Δ) α´ δέσμη φυλλάδων (#494), Ε) β´ δέσμη φυλλάδων (ἕως τοῦ νῦν ἕτοιμες #236 καὶ περὶ τὶς #2000 ἀναμένουν ὀρθογραφικὴ ἐκσφαλμάτωσι).

* * *​

Συνημμένως τὰ περιεχόμενα διαφόρων ἐκδοθεισῶν συλλογῶν μὲ Ἀκολουθίες.
 

Attachments

Last edited:
Top