Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#1
Περὶ τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Σωφρονίου κάνει λόγο ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος στὴν βίβλο: «Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς παρ' ἡμῖν Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς» 1890 στὴν σελ. 147. Μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει τὸ κάτωθι:
OpenedWithImage.png
Γνωρίζουμε σὲ ποιό χειρόγραφο ἀναφέρεται; τὰ χειρόγραφα ΕΒΕ. ΜΠΤ 707,708,709 καὶ 715 ἂν καὶ ἐντάσσονται στὶς μεταγραφὲς τοῦ Χουρμουζίου καὶ ὄχι τοῦ Γρηγορίου, δὲν φαίνεται νὰ ἀναφέρουν τὸν ἀρχικὸ μελοποιό. Μήπως πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο ἔργο;
 
Last edited:
Top