Σωκράτης Παπαδόπουλος - Μελέτη περί της καλής χρησιμοποιήσεως της Βυζαντινής Μουσικής

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#1
Πριν 2 περίπου χρόνια πήρα την πρωτοβουλία να καθαρογράψω άρθρα του Σωκράτους Παπαδοπούλου και του Γεωργίου Τσατσαρώνη, των οποίων τις απόψεις περί μουσικής θεωρώ τουλάχιστον ενδιαφέρουσες. Εν καιρώ θα αναρτηθούνε αυτά στο Διαδίκτυο, ήδη έχετε δει βέβαια κάποια σχετικά αποσπάσματα. Συγκεκριμένα, για το Σωκράτη Παπαδόπουλο, σκεφτόμουν να κάνω βαθύτερη έρευνα, αλλά είναι δύσκολο αυτό, καθώς φαίνεται να ήταν αρθογράφος περί μουσικής και σε πολιτικές εφημερίδες της εποχής, μη τακτικός, και είναι δύσκολο να εντοπιστεί το συνολικό υλικό...

Επειδή πολλές φορές κατά καιρούς έγινε λόγος περί της χρυσής τομής στη σύγχρονη μελοποιητική δραστηριότητα και στο κλασικό μέλος, και με αφορμή μια σχετική συζήτηση που τρέχει στο facebook, αναρτώ το παρόν άρθρο ως κατάθεση της γνώμης κάποιου εγκρίτου διδασκάλου από τα παλιά! Προκειμένου να μη λαθέψουμε στα συμπεράσματά μας, πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τη σχετική αναφορά του μαθητή του, του Γεωργίου Τσατσαρώνη:
Καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα ἀφοῦ ὁ κύκλος τῶν ὕμνων τῆς ἐκκλησίας ἔχει κλεισθῆ τὶ μένει γιὰ μᾶς νὰ μελοποιήσωμε;
Σ' αὐτὸ θυμᾶμαι τὸν ἀξέχαστο σοφὸ δάσκαλό μου Σωκράτη Παπαδόπουλο ποὺ ἔλεγε: «Δὲν ἔμεινε τίποτε γιὰ μᾶς νὰ μελοποιήσωμε ἐκτὸς ἀπὸ κανένα Δοξαστικό, Χερουβικό, Ἄξιον ἐστίν, ἢ Καλλοφωνικὸ εἱρμὸ ἢ καὶ κανένα Κύριε ἐλέησον ἀλλὰ καὶ αὐτὰ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἔξαλλα καὶ ξενότροπα ἀλλὰ ἐπιβάλλεται νὰ κινοῦνται σ' ἕνα παραδοσιακὸ ὀρθόδοξο πλαίσιο».
(Από το άρθρο του Γ. Τσατσαρώνη «Μεταποιήσεις» («Ιεροψαλτικά Νέα», Ιούλιος-Αύγουστος 1974)
Στο άρθρο που επισυνάπτω ενδεχομένως να βρείτε λαθάκια ορθογραφικά, πολυτονισμού, στίξεως κλπ. Άλλα οφείλονται στο πρωτότυπο, άλλα στην αφηρημάδα μου και άλλα στο ότι το πολυτονικό το μαθαίνω, δε γράφω κανονικά με αυτό. Πάσα υπόδειξις δεκτή!

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ἱεροψαλτικὸν Βῆμα» από το Δεκέμβριο του 1936, αρ. φύλλου 7, μέχρι τον Ιούνιο του 1939, αρ. φύλλου 18. Ευχαριστώ θερμά το φίλο Νίκο Μάννη που με βοήθησε να εντοπίσω τμήματα του άρθρου που αλλιώς αδυνατούσα να βρω!
 

Attachments

Top