Συνοδική Θ. Λειτουργία Αγ. Παύλος οδού Ψαρών 28-29 Ιουνίου 2013

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
Χαίρετε!
Δεξιά ψέλνει ο Ευστάθιος Καστελιώτης

Καλή ακρόαση!!!
Ευχαριστούμε για την ανάρτηση.
Αριστερά ποιος ψάλλει?
Μην ξεχνάμε τους Λαμπαδάριους!
Είναι και αυτοί "σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός" του σώματος των Ιεροψαλτών!
 
Αριστερά έχω την τιμη να ψάλλω εγώ "Σορώτος Νεκτάριος" Λαμπαδάριος του ναού........ με αλλους αγαπητούς συναδέλφπυς ιεροψάλτας που τιμησαν την εορτή του Αγίου Αποστόλου Παύλου με την παρουσία τους.
 
Top