Συμμετοχὴ χοροῦ «Τρόπος» στὸ IBMF 2021

nektar

νεοαρχάριος
IBMF 2021 - Concertul de închidere a Festivalului - YouTube

καὶ ξεχωριστὸ βίδεον «κάτω ἀπὸ τοὺς μυσταγωγικοὺς θόλους τοῦ ἐν Ἀθήναις ἱεροῦ μετοχίου τοῦ Παναγίου καὶ Ζωοδόχου Τάφου, τῆς γεραρᾶς ἁγιοταφιτικῆς ἀδελφότητος, τῆς δισχιλιετοῦς διαδρομῆς διαφυλάξεως τῶν σεβασμίων προσκυνημάτων τῶν ἁγίων τόπων, οὗ ἕστησαν οἱ πόδες τοῦ Κυρίου...»
 
Back
Top