Στουδιτικό τυπικό

AchilleasG

Ἀχιλλέας Γαντζός
#1
Ἀναζητώντας περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὴ Μονὴ Στουδίου στὴ Κωνσταντινούπολη διαπίστωσα πῶς τὸ Τυπικό της δὲν ἔχει ἀπωλεσθεῖ πλήρως. Διασώζονται δύο σλαβονικὲς μεταφράσεις τοῦ ἀρχικοῦ κειμένου στὰ χειρόγραφα St. Sophia 1136 καὶ Synodal 330. Τὸ πρῶτο μάλιστα εἶναι τοῦ 13ου αἰώνα ἀλλὰ τὸ πρωτότυπό του ἀνάγεται στὸν 11ο ὅταν πέρασε ἀπὸ τὸ μοναστήρι ὁ μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἀλέξιος ὁ Στουδίτης.

Οἱ σημαντικότερες ἐργασίες πάνω σε αὐτὰ τὰ χειρόγραφα ἔχουν γίνει ἀπὸ τὸν David Petras, The Typicon of the Patriarch Alexis the Studite: Novgorod-St. Sophia 1136, Cleveland 1991, ἡ ὁποία περιέχει μεταφρασμένο στὰ ἀγγλικά το σλαβονικὸ κείμενο καθὼς καὶ τὸν Pentkovsky, Typikon Patriarxa Aleksija Studita v Vizantii i na Rusi, Moscow 2001 ὅπου περιέχεται τὸ σλαβονικὸ κείμενο τοῦ Synodal 330. Παρόλες τὶς προσπάθειες, κατάφερα νὰ βρῶ μόνο τὴ δεύτερη μὲ ἀρκετὴ βοήθεια.

Τὸ ἀναρτῶ ἐδῶ γιὰ κοινὴ ὠφέλεια. Ἐπίσης, ἐπειδὴ εἶναι γραμμένο στὰ Ρώσικα ἂν κάποιο μέλος γνωρίζει τὴ γλώσσα ἃς μᾶς κατευθύνει τουλάχιστον στὰ βασικὰ σημεῖα αὐτῆς τῆς ἐργασίας.
 

Attachments

Top