Στιχηρά Αίνων Βαρέος, μέλος Χρυσάφου του Νέου

haris1963

παλαιότατο μέλος
#3
Στο μέσον της 3ης γραμμής στην 1η σελίδα (στο ου-γη), μήπως η θέση είναι όπως στο τέλος της σελίδας (α-νοι); Δηλ. μήπως λείπει το ίσον με το ψηφιστόν;
 
Top