Στιχηράριο Καρακάλλου Λάμπρου 1536/23, Στάθη 74

polykarpos

Polykarpos Polykarpidis
#1
Στάθης 74, Στιχηράριο,τέλη 12ου αι - αρχές 13ου αι, χφ άδηλος (βλ. Καταλογογράφιση Στάθη 1993, σσ 401-403)
Το χειρόγραφο:
https://www.mountathos.org/en-US/Di...=11_01_0074-0002.tif&y=337.608695652174&x=684
Λεπτομέριες
https://repository.mountathos.org/jspui/handle/20.500.11957/90527


Κρίνοντας από το πως γράφει το Θεματισμό πρέπει να είναι Coislin V-VI.
Αν κάποιος γνωρίζει περισσότερα για τη σημειογραφία ας μας διαφωτίσει.
 
Top