Στην Διαδικτυακή Τηλεόραση της Πειραϊκής Εκκλησίας!

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
#1
Η Διαδικτυακή Τηλεόραση της Πειραϊκής Εκκλησίας http://www.pewebtv.com φιλοξενεί τη χορωδία Τρόπος, με χοράρχη τον κ. Κωνσταντίνο Αγγελίδη, δάσκαλο της ψαλτικής τέχνης και πρωτοψάλτη.

Ο κ. Αγγελίδης καθοδηγεί τους μαθητές του στη χορωδία Τρόπος, οι οποίοι ψάλλουν Αναστάσιμους Ύμνους.
πηγή: https://vimeo.com/67159111

Δείγματα ελάχιστων λεπτών από την υπέροχη ψαλμωδία του βυζαντινού χορού ΤΡΟΠΟΣ με το Προκείμενον και το Αλληλουιάριον του Αποστόλου.
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε ασφαλώς να ακούσετε και το αποστολικό ανάγνωσμα που παρεμβάλλεται ανάμεσα στους δύο ύμνους, σε εμμελή απαγγελία από τον κύριο Δ. Νέντα.

Δείγμα 1: Προκείμενον του Αποστόλου
---

Δείγμα 2: Αλληλουιάριον του Αποστόλου
Ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να ακούσετε ολόκληρη την παρουσίαση συνολικής διάρκειας 50 λεπτών!
Σύνδεσμος: https://vimeo.com/67159111

σε αυτά τα δείγματα προσπάθησα να δώσω λίγο βάθος στον ήχο ίσως ανεπιτυχώς.
 

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
#2
Τα περιεχόμενα εν συντομία:

0:23 Χριστός Ανέστη αργό
2:11 Χριστός Ανέστη συντομότερα, διαφορετικών συνθέσεων το καθένα με τους πρωτασσόμενους στίχους του.
5:32 Η πρώτη ωδή του κανόνα του Πάσχα "Αναστάσεως Ημέρα"
7:25 Η καταβασία "Αναστάσεως Ημέρα" μετά των καταληκτικών τροπαρίων Χριστός Ανέστη και Αναστάς ο Ιησούς
9:30 Η τρίτη ωδή του κανόνα του Πάσχα "Δεύτε πώμα"
10:59 Η καταβασία "Δεύτε πώμα" μετά των τροπαρίων ως ανωτέρω.
12:46 Τα τροπάρια των αίνων του Πάσχα με των στίχων αυτών
16:46 Το δοξαστικό των αίνων του Πάσχα "Αναστάσεως Ημέρα" σε αργό μέλος Χρυσάφου του νέου
29:18 Προκείμενο του Αποστόλου
31:59 Αποστολικό Ανάγνωσμα
34:48 Αλληλουιάριο του Αποστόλου
36:52 "Ο άγγελος εβόα..." και το "Φωτίζου φωτίζου..." σε μέλος Πέτρου Εφεσιου
39:51 Κοινωνικό "Σώμα Χριστού..." σε μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου
49:00 Κράτημα του ανωτέρω Κοινωνικού
 
Top