Σταυρόν χαράξας Μωσής..Καταβασίες.

Παπαδόπουλος Δαυίδ

Μπαντιλίκι,στον άνω πά.
Τα αναλόγια της εκκλησίας μας στο duseldorf Γερμανία με τον φίλο από απέναντι κ λαμπαδάριο Stratos Kaponis
Καταβασίαις της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού..
"Σταυρόν χαράξας Μωσής"!

 
Last edited:
Top