Σπάνιες ηχογραφήσεις (www.symbole.gr)

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
Στην ιστοσελίδα της Συμβολής έχουν γίνει ενδιαφέρουσες αναρτήσεις παλαιών ηχογραφήσεων στις οποίες παραπέμπουν τα παρακάτω links:
᾿Ακολουθία χριστουγέννων 1963 στὴν μητρόπολι ᾿Αθηνῶν!
Σ. Περιστέρης καὶ Εὐάγγελος Τζελᾶς, καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν Χρυσόστομος (Β΄) Χατζησταύρου.
Μανόλης Χατζημᾶρκος, ναὸς ἁγίου Δημητρίου Νέας ῾Ελβετίας 26/10/1965 (στὴν ἀρχή).
— 4 στίχοι ἀπὸ τὸ ἀργὸν «Θεοτόκε παρθένε».
Προστέθηκαν ἐπίσης στοὺς ὕμνους τοῦ τριῳδίου
— ἀπολυτίκια σαρακοστῆς,
— «Δεῦτε ἐκκαθάρωμεν», ἀργόν, ᾿Ιακώβου.
Προστέθηκε· Χορῳδία Θρ. Στανίτσα, ἀπὸ ἐκδήλωσι στὸ Χίλτον, 1970.
Προστέθηκε· Θρασύβουλος Στανίτσας, ᾿Αθῆναι, κυριακὴ ἀσώτου, μᾶλλον 1971 (ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν ὄρθρον)
Θεοφάνης Καπαρός, χριστούγεννα 1971 (ἢ 1970), ἀποσπάσματα λειτουργίας.
Ματθαῖος Τσαμκιράνης, ὕμνοι α΄ ἤχου
Προστέθηκαν ἐπίσης ὕμνοι τριῳδίου καὶ μεγάλης ἑβδομάδος μὲ τὸν ἀείμνηστο Ματθαῖο Τσαμκιράνη.
Πέττας ᾿Αθανάσιος, σπάνιες ἠχογραφήσεις τοῦ 1975, πρὶν ἀπὸ 37 χρόνια, τὴν ἐποχὴ ποὺ ἦταν πρωτοψάλτης στὸν προφήτη ᾿Ηλία Παγκρατίου.
Προστέθηκε στὶς ῥαδιοφωνικὲς μεταδόσεις μὲ τὴν χορῳδία τοῦ ᾿Α. Πέττα ἡ συναυλία στὸν «Παρνασσό», ᾿Αθῆναι 10/2/1974.
Προστέθηκαν δύο παλαιὲς ἠχογραφήσεις τοῦ Χρίστου Σερέτη, ἔτος 1976
— χερουβικὸν βαρέος
— «Ἄξιον ἐστίν»
Δημήτριος Νεραντζῆς, διάφορες ὑμνῳδίες
Θεόδωρος Βασιλικός, ἀπὸ ῥαδιοφωνικὲς μεταδόσεις περὶ τὸ 1998
Τρεῖς ἀργὲς δοξολογίες, 1η) Γεωργίου Σαραντεκκλησιώτου, ἦχος β΄, 2α) Γεωργίου Βιολάκη, ἦχος πλ. α΄ πεντάφωνος ἐναρμόνιος, 3η) Γεωργίου Βιολάκη, ἦχος πλ. β΄. ἔχουν προστεθῆ στὸ τέλος τῆς σελίδος, ὅπου ἡ παραπομπή.
Προστέθηκε· Κυριαζῆς Δασκαλούδης σὲ διάφορες ἠχογραφήσεις ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας
Χορῳδία Παύλου Φορτωμᾶ, ὕμνοι μεγάλης ἑβδομάδος.
Γεώργιος ᾿Αγγελόπουλος, ὕμνοι ἁγίας Παρασκευῆς
Νικόλαος Τυροβόλης, κωνσταντινουπολιτικῆς καταγωγῆς. λειτουργία θεοφανείων 2010.
᾿Ανδρέας ᾿Αλιπράντης, παλαιὲς ἠχογραφήσεις
κυριακὴ τῆς σταυροπροσκυνήσεως 7/3/2010, ἦχος πλ. β΄, στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου προδρόμου Γέρακα
ἱερεὺς Χρῖστος Κολιαβασίλης (πρῶτος μαθητὴς τοῦ Δημητρίου Σουρλαντζῆ), Κυριακὴ προπατόρων 11/12/2011, ναὸς ἁγίου ᾿Ιωάννου Μαρκοπούλου
ἀνώνυμος κληρικός, καταβασίαι χριστουγέννων
ἀνώνυμος κληρικός, ὕμνοι χριστουγέννων.
ἀνώνυμος κληρικός, ὕμνοι λειτουργίας
Προστέθηκε στὴν ἱστοσελίδα τῆς «συμβολῆς» ἀπὸ ἐκδήλωσι τῆς χορῳδίας τοῦ ἁγίου Γεωργίου Καρύτση
— «Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς», τροπάριον Κασσιανῆς.
Τρίφωνη χορῳδία Μιχαὴλ Χατζῆ, Καπνικαρέα 1/1/1971, ἀρχιερατικὴ λειτουργία
 
Top