Σολδάτος Ευάγγελος

Στὸ link αὐτὸ (καὶ συγκεκριμένα στὴν ἐνότητα Συνέδρια-Ομιλίες), μπορεῖ ὅποιος ἐνδιαφέρεται, νὰ παρακολουθήσει τὶς μουσικολογικὲς παρουσιάσεις, σὲ διάφορα συνέδρια, τοῦ ἀγαπητοῦ διδασκάλου καὶ φίλου μου Εὐαγγέλου Σολδάτου. Πάρα πολὺ σημαντικὰ ζητήματα, γιὰ τὴν μουσική μας, θίγονται σὲ αὐτὰ τὰ συνέδρια. Μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ παραδοσιακὴ καταμέτρησις τοῦ χρόνου, ἡ διπλοπαραλλαγὴ καὶ γενικότερα γίνεται λόγος γιὰ τὰ μουσικὰ διαστήματα εἰς τὴν καθ'ἡμᾶς ἀνατολικὴ μουσικὴ.

Υ.Γ. Πιστεύω, πὼς θὰ ἔπρεπε νὰ δημιουργηθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀρμοδίους καὶ μιὰ ἐνότητα ἀφιερωμένη στὸν Εὐάγγελο Σολδάτο. Διότι εἶναι ἕνας μεγάλος σύγχρονος ἐρευνητῆς εἰς τὴν θεωρία τῆς μουσικῆς ἀλλὰ κυρίως εἶναι ἕνας μεγάλος ἐρμηνευτῆς-ψάλτης εἰς τὴν πράξιν! Καὶ ἀφοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου «ὁ ποιήσας καί διδάξας· οὗτος μέγας κληθήσεται...», πιστεύω ὅτι ἀξίζει νὰ πραγματοποιηθεῖ κάτι τέτοιο.
 
Top