"Σημαίνει ο Θιός..." Χορός μοναχών της Ίεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

#1
https://www.youtube.com/watch?v=QqXtsFlrl4w

"Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα επουράνια,
σημαίνει κι η Αγιά Σοφιά, το μέγα Μοναστήρι......
..................................................................

Ψάλλει ζερβά ο Βασιλιάς, δεξιά ο Πατριάρχης:
"Οι τα χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ Τριάδι..."
...........................................................................................
φωνή του ήρθε εξ ουρανού κι απ' Αρχαγγέλου στόμα:

Πάψατε το Χερουβικό κι ας χαμηλώσουν τα' άγια,
παπάδες πάρτε τα ιερά κι εσείς κεριά σβηστείτε,
γιατί είναι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψει!

...............................................................
...............................................................

Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες.
Σώπασε κυρά Δέσποινα και μην πολυδακρύζεις,
πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά μας θάναι!..."
 
Top