Σε υμνούμεν.. ήχος β' - Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς - Έτος 1979!!

#3
Υπάρχουν καλλιτέχνες στο τραγούδι καί στήν ψαλτικήν μέ εκφρασιν δική τους κάτι που δεν ευρίσκεται στα βιβλία ουτε διδάσκεται στά ωδεία.
Αυτή η εκφρασις της ψυχής διακρίνει τόν μεγάλον Δασκαλον καλλιτέχνην
Κύριον Πέτταν Αθανάσιον. Ευτυχείς οι μαθητες του. Ενα μεγάλο ευχαριστώ στόν ακουραστον καί καλλίφωνον Κον Ανδρέαν Αγγελην δια τήν αναρτησιν του υπέροχου υμνου
Δημήτιος Καραβιώτης
 
Top