[Ερώτηση] Σε μνήμη αγίου σε καθημερινή, αν ψαλλούν αντίφωνα, ως β΄ αντίφωνο ποιο ψάλλεται;

Kostas Tsig

Μαθητευόμενος Ιεροψάλτης
#1
Μια ερωτησίς: όταν είναι γιορτή κάποιου Αγίου πχ.(Αγιου Δημητριου,Ιωαννου του Θεολογου κτλ) σε καθημερινή, αν ψαλλουν αντίφωνα, ως β αντίφωνο ποιο ψάλλεται?
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Ἐγὼ ψάλλω τὰ ἀντίφωνα τῶν «καθημερινῶν» ἀπὸ τὸ τυπικὸ τοῦ Βιολάκη σσ. 46 - 47, μὲ Δόξα, Ταῖς πρεσβείαις..., Καὶ νῦν, Ταῖς πρεσβείαις. Αὐτὰ εἶναι τὰ ἀρχαῖα ἀντίφωνα τῆς λειτουργίας. Βλ. Ἀρχέτυπες διατάξεις.
 

KTsepas

Κωνσταντίνος Ε. Τσέππας
#3
Μια ερωτησίς: όταν είναι γιορτή κάποιου Αγίου πχ.(Αγιου Δημητριου,Ιωαννου του Θεολογου κτλ) σε καθημερινή, αν ψαλλουν αντίφωνα, ως β αντίφωνο ποιο ψάλλεται?
"Αίνει η ψυχή μου τον Κύριον..." αφού έχω εορταζόμενο Αγιο!!!
 
#4
Αν τυχόν έχουμε καθυστερήσει και δεν προφταίνουμε να ψάλλουμε τυπικά, τότε ακόμα και σε μνήμη εορταζομένου αγίου σε καθημερινή (εκτός μεθεόρτων δηλονότι) ψάλλουμε τα αρχαία αντίφωνα «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι... Ταῖς πρεσβείαις... Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν... Πρεσβείαις τῷν ἁγίων σου... Δεῦτε ἀγαλλιασσώμεθα... Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ...», γνωστά στη σύγχρονη λειτουργική πράξη και ως αντίφωνα των καθημερινών.
 

KTsepas

Κωνσταντίνος Ε. Τσέππας
#5
Αν τυχόν έχουμε καθυστερήσει και δεν προφταίνουμε να ψάλλουμε τυπικά, τότε ακόμα και σε μνήμη εορταζομένου αγίου σε καθημερινή (εκτός μεθεόρτων δηλονότι) ψάλλουμε τα αρχαία αντίφωνα «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι... Ταῖς πρεσβείαις... Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν... Πρεσβείαις τῷν ἁγίων σου... Δεῦτε ἀγαλλιασσώμεθα... Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ...», γνωστά στη σύγχρονη λειτουργική πράξη και ως αντίφωνα των καθημερινών.
Δεκτόν...
Ερώτηση : Καθημερινή στο Γ' αντίφωνο δεν ψάλλουμε το απολυτίκιο του εορταζόμενου Αγίου αφού γίνεται και η είσοδος; Η είναι 2 διαφορετικά πράγματα αυτά;;;..... ομολογώ πώς μόλις συνειδητοποίησα ότι κάνω κάποιο "λάθος" στο σημείο αυτό...!!!!;;;
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#6
Από τη στιγμή που όπως αναφέρει και το ΤΜΕ οι Άγιοι δεν έχουν αντίφωνα (γιαυτό και προβλέπει ως πρώτη λύση τα τυπικά και τους μακαρισμούς), καλό θα ήταν να αποφεύγεται ως γ αντίφωνο (πριν την μικρή είσοδο μιας και το αντίφωνο διακόπτεται και δεν ολοκληρώνεται με αυτήν) το απολυτίκιο και να ψαλλεί το Σώσον ημάς... Το νέο Εγκόλπιο του αναγνώστου στο σημείο αυτό σεβόμενο την επικρατούσα κατάσταση, αφήνει στους υπεύθυνους την ελευθερία επιλογής. Εάν το χρησιμοποιείτε στο ναό, διαβάστε τις αναφορές του στο σημείο αυτό. Προσωπικά έχει χρειαστεί να κάνω χρήση και των δύο διατάξεων λόγω διαφοράς ναών και λογικής του κάθενός.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
..... ομολογώ πώς μόλις συνειδητοποίησα ότι κάνω κάποιο "λάθος" στο σημείο αυτό...!!!!;;;
Ναί, δέν μπορεῖς νά πεῖς στό β΄ ἀντίφωνον ἐφύμνιον «Πρεσβείαις τῷν ἁγίων σου...» καί στό γ΄ ἀπολυτίκιον ἁγίου. Πρέπει νά πεῖς «Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ...». Ἀλλά ἐδῶ χρειάζεται καί ἡ συμφωνία μέ τούς λειτουργούς (ὅπως ὑπονοεῖ ὁ Χρῆστος καί ἔχω γράψει ἀλλοῦ).

Γνωστόν, ὅτι ἀντίφωνα εἶναι οἱ ψαλμικοί στίχοι (οἱ ψαλμοί) καί ὄχι τά ἐφύμνια, τά ὁποῖα μποροῦν νά ἀλλαχθοῦν, ὅπως σημειώνεται στό Ἐγκόλπιον καί στά Δίπτυχα (Γενικές Διατάξεις), τίς Κυριακές, μέ τό «Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ...» στό β΄ καί τό ἀναστάσιμο ἀπολυτίκιο στό γ΄. Δέν ἐνδείκνυται γιά μνῆμες ἁγίων. Ἄν καί γίνεται ἐνίοτε, ἀρκεῖ νά διατηροῦνται οἱ ψαλμοί/ψαλμικοί στίχοι σέ κάθε ἀντίφωνο.

Ἀλλιῶς στίς μνῆμες ἑορταζομένων ἁγίων ἐπιλέγονται τά νεώτερα ἀντίφωνα μέ στίχους ἀπό τά τυπικά, μέ ἐφύμνιο στό β΄ «Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός...» καί στό γ΄ τό ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου μέ στίχο προσιδιάζοντα στόν ἅγιο (κατά τό Ἐγκόλπιον).


 

KTsepas

Κωνσταντίνος Ε. Τσέππας
#8
Καλημέρα σε όλους...
Κατανοητότατα όλα...!!!!

Σας ευχαριστούμε πολύ!!!
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#9
Ἐκτὸς περιόδων ἑορτῶν μὲ ἀντίφωνα, τὰ ἀντίφωνα τῆς ὁποιασδήποτε λειτουργίας εἶναι:


α) Ἦχος β'. Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι...Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... ... Δόξα, Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...Καὶ νῦν, Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...


β) Ἦχος β'. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου... ... Δόξα, Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου...Καὶ νῦν, Ἦχος πλ. β'. Ὁ μονογενὴς Υἱὸς...

γ) Ἦχος β'. Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ...Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ...(ὁ σημερινὸς τρίτος στίχος εἶναι 2 στίχοι, σύνολο 4).

Τοῦ εἰσοδικοῦ ἕπεται τὸ «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ...» μόνο ὅταν εἶναι ἐφύμνιο τοῦ γ’ ἀντιφώνου. Μετὰ τὴν εἴσοδο Δόξα, Καὶ νῦν. Δὲν ψάλλεται ὑπακοή.
 
Top