"Σε μεγαλύνομεν" σε ήχο δ (άγια), Πέτρου Μπερεκέτου

#1
Πολύ ωραίο μάθημα του Πέτρου Μπερεκέτου. Ψάλλεται όταν ενδύεται ο Πατριάρχης.

Το έκανε γνωστό, το ανέδειξε, ο χορός ΤΡΟΠΟΣ του Κ.Αγγελίδη στο Μέγαρο Μουσικής το 2009.

Περιέχει και εξαιρετικό κράτημα το οποίο είναι ανεβασμένο μεμονωμένα (σε κείμενο και ήχο), εδώ.

Το κείμενο:
Σε μεγαλύνομεν την όντως Θεοτόκον, Άσπιλε, Παναμώμητε, Άφθορε Παναγία. Χαίροις Αγία Τράπεζα φέρουσα θείον άρτον και τρέφοντα τους ευσεβώς σε καθομολογούντας. Χαίροις Βασίλισσα βροτών, Δέσποινα των Αγγέλων, Εκκλησιών ομόνοια, Πατριαρχών η δόξα. Δίδου ισχύν και δύναμιν τω Παναγιωτάτω και σοφοτάτω δε Πατρί του ορθοδόξου γένους...(κράτημα)...Σε μεγαλύνομεν Θεόνυμφε.

Απο τον ΤΡΟΠΟ:

 

Attachments

Last edited:
Top