Σειρά κοντακίων το Σάββατο με αλληλούϊα

#1
Λέμε δύο· το νεκρώσιμο και το μαρτυρικό.
Δεν θα έπρεπε το ένα να το λέμε ορθώς μετά την γ΄ (μαρτυρικό) και το άλλο μετά την στ΄(νεκρώσιμο);
Αυτήν την τάξη συνήθως συναντούμε, όταν έχουμε δύο κοντάκια στον όρθρο.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Πάντως στό Γ. Μπεκατώρου, ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, Ἀθῆναι 1983*, σ. 24, προβλέπεται μόνον τό μαρτυρικόν κοντάκιον (ἀφ᾿ ς΄) καί στήν περίπτωση πού ἔχουν παρατεθεῖ κόλλυβα κεκοιμημένων, μόνον τό νεκρώσιμον μετά τοῦ οἴκου «Αὐτὸς μόνος ὑπάρχεις ἀθάνατος...» (ἀφ᾿ ς΄).
ΤΓΡ καί ΣΤ μόνον τό νεκρώσιμον μετά τοῦ οἴκου «Αὐτὸς μόνος ὑπάρχεις ἀθάνατος...» (ἀφ᾿ ς΄).
Καί τά δύο μαζί (ἀφ᾿ ς΄) στό ΖΤΓΡ, σ. 24.

Ἡ διάταξη β΄ κοντακίου καί ἀπό γ΄, (νομίζω ὅτι) εἶναι κάτι νεώτερο, τό ὁποῖο προσωπικῶς δέν υἱοθετῶ (κάπου ἔχουμε γράψει). Ἄλλωστε ἀφορᾶ σέ δύο ἑορτές καί ὄχι Σάββατο μέ ἀλληλούια:wink:. Ὑπάρχει περίπτωση νά ψάλλουμε τρεῖς ἀκολουθίες, πού ἡ κάθε μιά ἔχει δικό της κοντάκιο καί οἶκο. Τότε τί κάνουμε μέ τρία κοντάκια;:rolleyes:

*Νά δοῦμε πότε θά ψηφιοποιηθεῖ.

 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


Στὸ ΤΑΣ κεφ. στ' καὶ Ἀπορούμενα κεφ. 94 προβλέπεται μόνο τὸ «Μετὰ τῶν ἁγίων...» μετὰ τὴν στ' ᾠδή.
 
#4
Τα δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος αναφέρουν ρητά για δύο κοντάκια είτε δικαίως είτε αδίκως. Σε αυτήν την περίπτωση έκανα την εύλογη απορία μου.
Όσον αφορά όμως την περίπτωση αναφοράς μόνο ενός κοντακίου, δεν θα έπρεπε ευλόγως να επιλέγουμε τότε και ένα απολυτίκιο κι ένα εξαποστειλάριο;
Π.χ. ποιο κοντάκιο θα επιλέξουμε σε αυτήν την περίπτωση την προσεχή Κυριακή;
 

Attachments

#5
Ή μάλλον, για να κάνω πιο εύκολο τον συλλογισμό μου, το Σαββάτο με αλληλούια λέμε απολυτίκιο μαρτυρικό και νεκρώσιμο. Κοντάκια;

Στην θεία λειτουργία έχει ειπωθεί ότι πρέπει να επανέλθουν τα κοντάκια στο Δόξα, Και νυν... άρα το ένα στο Δόξα και το άλλο στο Και νυν... Εάν ναι τότε γιατί ένα κοντάκιο στον όρθρο;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

Διπλά ἤ τριπλά ἀπολυτίκια, ἐξαποστειλάρια ἤ κοντάκια στή λειτουργία, λέγονται στή θέση τους. Πρβλ. δύο κοντάκια τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου καί δύο ὁμάδες μεσῳδίων τήν Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω. Αὐτό προφανῶς εἶναι τό σκεπτικό τοῦ μακαριστοῦ π. Γ. Ρήγα στά ΖΤ (ΤΓΡ 1908 - ΖΤ 1954) καί ἐξ αὐτοῦ τῶν Διπτύχων (πού πολύ καλά γνωρίζω:wink:).

Πρός τό παρόν δέν βρίσκω πού ἔχουμε γράψει γιά ἕνα κοντάκιο καί οἶκο στόν ὄρθρο ἀφ᾿ ς΄. Ἡ ἀπάντησή μου εἶναι ὅτι ἐπιλέγω ὅ,τι προβλέπει τό τυπικό ἀφ᾿ ς΄ . Σέ κάποιες περιπτώσεις εἰδικῶς τιμωμένης ἑορτῆς/μνήμης τό ἀντίστροφο, μετά τήν ς΄ ὅμως πάντα καί πρό τοῦ συναξαρίου.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Γ. Μπεκατώρου, ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, Ἀθῆναι 1983*,
*Νά δοῦμε πότε θά ψηφιοποιηθεῖ.
Ψηφοποιήθηκε.

Ἡ διάταξη β΄ κοντακίου καί ἀπό γ΄, (νομίζω ὅτι) εἶναι κάτι νεώτερο, τό ὁποῖο προσωπικῶς δέν υἱοθετῶ (κάπου ἔχουμε γράψει).

Πρός τό παρόν δέν βρίσκω ποῦ ἔχουμε γράψει γιά ἕνα κοντάκιο καί οἶκο στόν ὄρθρο ἀφ᾿ ς΄.
Ἐδῶ ἔχουμε γράψει.

 
Top