Σήμερον προέρχεται (δοξαστικό αίνων Υψώσεως Τιμίου Σταυρού) & στίχοι από την δοξολογία Άγια

Top