Σάββατον της Τυρινής (β΄ ωδή)

#1
Το Σάββατο της Τυρινής προβλέπονται καταβασίες οι ειρμοί του κανόνος του Τριωδίου. Θα ψάλλουμε και τον ειρμό της β΄ωδής; "Ιδετε, ίδετε ότι εγώ ειμί..."
Το Τριώδιο αναφέρει: Ενταύθα στιχολογείται η β΄ωδή του Ψαλτηρίου. ΄Ομως ξέρουμε ότι η β΄ωδή στιχολογείται μόνον την Μ. Σαρακοστή. Παρακαλούμε τους τυπικάρηδες.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#2
Το Σάββατο της Τυρινής προβλέπονται καταβασίες οι ειρμοί του κανόνος του Τριωδίου. Θα ψάλλουμε και τον ειρμό της β΄ωδής; "Ιδετε, ίδετε ότι εγώ ειμί..."
Το Τριώδιο αναφέρει: Ενταύθα στιχολογείται η β΄ωδή του Ψαλτηρίου. ΄Ομως ξέρουμε ότι η β΄ωδή στιχολογείται μόνον την Μ. Σαρακοστή. Παρακαλούμε τους τυπικάρηδες.
Ανάλογα τί εννοούμε με την στιχολογία.
Το ΤΜΕ προβλέπει την ψαλμωδία των κανόνων μετά προϋμνίων.
Αν το ερώτημα είναι αν θα ψαλλεί η β' ωδή τότε η απάντηση είναι φυσικά και θα ψαλλεί. Αν το ερώτημα είναι η στιχολογία της β' ωδής τότε η απάντηση είναι ότι αυτό προβλέπουν τα αρχαιότερα τυπικά.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
... καταβασίες ... Θα ψάλλουμε και τον ειρμό της β΄ωδής; "Ιδετε, ίδετε ότι εγώ ειμί..."
Ἄν δέν ἔγινε σαφές ἀπό τό προηγούμενο, ναί. Δές καί Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου καί Ψάλτου καί ἐδῶ.

...΄Ομως ξέρουμε ότι η β΄ωδή στιχολογείται μόνον την Μ. Σαρακοστή.
Οἱ ἀκολουθίες τῆς ἑβδομάδος τῆς Τυρινῆς ἔχουν πολλά στοιχεῖα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς (ὅπως θά ἔχεις διαπιστώσει) γιατί αὐτή ἠ ἑβδομάδα μέ παλαιότερη μέτρηση ἀνῆκε στή Μ. Τεσσαρακοστή.

 
Last edited:
Top