Σάββατον μετά την Ανάληψιν (12/6)

#1
Χαίρετε, το ερχόμενο Σάββατο μαζί με τα μεθεόρτα της Αναλήψεως ψάλλεται και η ακολουθία του οσίου Ονουφρίου, η οποία έχει αίνους και δοξαστικό αλλά όχι Μ. Δοξολογία. Τι προτείνεται να ψαλεί στο και νυν των αίνων, δεδομένου ότι το Μηναίο δεν αναφέρει κάτι;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Τὸ ἀπόστιχο τῆς κυρίας ἡμέρας:

Καὶ νῦν. Ἦχος β'.
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, ἐκ τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐνώπιον τῶν σῶν Μαθητῶν, καὶ ἐκάθισας ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς ὁ τὰ σύμπαντα πληρῶν τῇ Θεότητι, καὶ ἀπέστειλας αὐτοῖς Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ φωτίζον, καὶ στηρίζον, καὶ ἁγιάζον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 
#4
Επιπροσθέτως, αν μπορεί κάποιος να μας πει την ημέρα αυτή τί θα πούμε στα απολυτίκια του "Θεός Κύριος" και στα εξαποστειλάρια.
Δεν αναφέρει κάτι το Τυπικό της Α.Δ.
Στο Θεός Κύριος του οσίου, δο΄ξα το αυτό, και νυν ανελήφθης. Καθίσματα ως εν τω Πεντηκοσταρίω, κανόνες ο β' της εορτής και ο του οσίου, αντί καταβασιών οι ειρμοί των γ', στ', η' και θ' ωδών και τέλος το ομόηχον αξιον εστί. Εξαποστειλάρια του οσίου και της εορτής. Αινοι και δόξα του οσίου, και νυν της εορτής όπως μας ανέφερε ο κ. Θεοδωράκης, μικρά δοξολογία, απόστιχα της εορτής, δοξα και νυν της εορτης, όπως ακριβώς εις το Πεντηκοστάριον.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#5
Στὸ «Θεὸς Κύριος...» τῆς ἑορτῆς, Δόξα, τοῦ ὁσίου, Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Ἀπὸ γ' ᾠδῆς κοντάκιο τῆς ἑορτῆς. Κοινωνικὸ τῆς ἑορτῆς. Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς...», «Ἀνελήφθης...». «Πληρωθήτω...».
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#13
Ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. οε'.
Ναί, γιά τόν ὄρθρο. Εἶδα αὐτή τή διαφοροποίηση καί στό ΤΜ καί ΤΔ ἄν θυμᾶμαι καλά.
Ὄμως τηροῦμε ὅ,τι καί στόν ἑσπερινό (ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. οε').
Αὐτά ἰσχύουν σήμερα.
Γι᾿ αὐτό λέω, ὅτι δέν δικαιολογεῖται αὐτή ἡ διαφοροποίηση.
Δέν μπορεῖ νά δίνουμε τέτοιες διατάξεις γιά ἐφαρμογή, πού δημιουργοῦν μπέρδεμα...
 
Top