Σάββατον Λαζάρου - συμπλήρωση ακολουθίας για πανηγυρίζοντες Ναούς

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Γιά τόν ὄρθρο τό Τυπικό τῆς Μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὄρους (βλ. ΣΤ σ. 638) προβλέπει διά τούς πανηγυρίζοντας ναούς εὐαγγέλιον ὄρθρου μέ προκείμενον Οἱ ἱερεῖς σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται, εὐαγγ. ἀνάγνωσμα Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα, καί μετά τόν ν΄ ψαλμόν Δόξα, Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου. Καὶ νῦν, Ταῖς τῆς Θεοτόκου καί ἰδιόμελον Κύριε, ἐπὶ τὸν τάφον τοῦ τετραημέρου (ἐκ τῶν ἑσπερίων).


 

romios1

Νέο μέλος
#3
Εἶχα ἀκούσει σ’ ἕνα δίσκο (μᾶλλον τοῦ Μπιλάλη) γιὰ Ἐγκώμια τοῦ Ἁγίου Λαζάρου. Μήπως ὑπάρχουν κάπου ἢ τἄχει κάποιος; (Τὰ θέλει γιὰ προσωπική μου χρῆσι.)
Εὐχαριστῶ.
 
Top