Σάββατον Α΄ Νηστειῶν. Ἀκολουθία Ἁγίων Θεοδώρου Τήρωνος & Θεοδώρου Στρατηλάτου

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#1
Επισυνάπτω την Ακολουθία των Αγίων Θεοδώρων Τήρωνος και Στρατηλάτου ψαλλομένη (μετά της του Τριωδίου) το Σάββατο της Α΄ Εβδομάδος της Μ. Τεσσαρακοστής.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Επισυνάπτω την Ακολουθία των Αγίων Θεοδώρων Τήρωνος και Στρατηλάτου ψαλλομένη (μετά της του Τριωδίου) το Σάββατο της Α΄ Εβδομάδος της Μ. Τεσσαρακοστής.
Εὐχαριστοῦμε Γιάννη γιά τόν κόπο σου.
Ἀλλά ἀπορῶ (ἐσύ πού γνωρίζεις καί ἀπό τυπικό) πῶς μπορεῖ νά τηρηθεῖ αὐτή ἡ ἀκολουθία, ἔστω (καί μόνον) σέ πανηγυρίζοντες ναούς τῶν «Ἁγίων Θεοδώρων» καί μάλιστα ἀφ᾿ ἑσπέρας (γιά τό πρωί δέν ὑπάρχει —ἄς ποῦμε— πρόβλημα). Θά γίνει ἀγρυπνία; Κι ἄν ναί, ὁ μικρός ἑσπερινός πότε θά γίνει; Πῶς θά διαρρυθμιστοῦν προηγιασμένη, χαιρετισμοί;


 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#3

Ἀλλά ἀπορῶ... πῶς μπορεῖ νά τηρηθεῖ αὐτή ἡ ἀκολουθία, ἔστω (καί μόνον) σέ πανηγυρίζοντες ναούς τῶν «Ἁγίων Θεοδώρων» καί μάλιστα ἀφ᾿ ἑσπέρας (γιά τό πρωί δέν ὑπάρχει —ἄς ποῦμε— πρόβλημα). Θά γίνει ἀγρυπνία; Κι ἄν ναί, ὁ μικρός ἑσπερινός πότε θά γίνει; Πῶς θά διαρρυθμιστοῦν προηγιασμένη, χαιρετισμοί;
πάτερ, εὐλογεῖτε.
Ἐπειδή κι ἐγώ θά ψάλλω σέ ἀγρυπνία ἐκεῖνο τό βράδυ (πρώτα ὁ Θεός) καί δέν ἤξερα τό τυπικό, ρώτησα τόν κυρ-Ἀποστόλη Παπαχρῆστο καί μοῦ ὑπέδειξε τά ἑξῆς: Νά ἀρχίσουμε μετά τούς Χαιρετισμούς, δηλαδή περί ὥρα 21:00 μέ μεσονυκτικό, ἔπειτα ὁ ὄρθρος (ἄνευ πολυελέου καί εὐαγγελίου) καί ἐν συνεχείᾳ Θεία Λειτουργία.
Ὑπολογίζουμε νά ψάλλουμε ἀργό πασαπνοάριο, ἀργή δοξολογία, Τυπικά, Δύναμις, ὥστε νά διαρκέσει ἡ ἀκολουθία ἕως 01:30 π.μ.
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#4
Εὐχαριστοῦμε Γιάννη γιά τόν κόπο σου.
Ἀλλά ἀπορῶ (ἐσύ πού γνωρίζεις καί ἀπό τυπικό) πῶς μπορεῖ νά τηρηθεῖ αὐτή ἡ ἀκολουθία, ἔστω (καί μόνον) σέ πανηγυρίζοντες ναούς τῶν «Ἁγίων Θεοδώρων» καί μάλιστα ἀφ᾿ ἑσπέρας (γιά τό πρωί δέν ὑπάρχει —ἄς ποῦμε— πρόβλημα). Θά γίνει ἀγρυπνία; Κι ἄν ναί, ὁ μικρός ἑσπερινός πότε θά γίνει; Πῶς θά διαρρυθμιστοῦν προηγιασμένη, χαιρετισμοί;


Όντως π. Μάξιμε, στην έντυπη μορφή της η ακολουθία έχει προβλήματα αφ' εσπέρας. Επειδή ψάλλω σε Ναό των Αγίων, η τάξη που τηρούμε είναι:
Προηγιασμένη: Εσπέρια: Το Ιδιόμελον «Δεύτε πιστοί επεργασώμεθα» εκ β΄, τα δ' μαρτυρικά του ήχου, και τα δ΄των Αγίων του Μικρού Εσπερινού. Δόξα των Αγίων, Και νυν Θεοτοκίον. Και τα λοιπά της Προηγιασμένης.
Μέγας Εσπερινός και Όρθρος: ως εν τη φυλλάδα.
Απόδειπνον-Χαιρετισμοί: Μετά την Απόλυσιν του Μεγάλου Εσπερινού, ευθύς αμέσως το Απόδειπνον και οι Χαιρετισμοί ως σύνηθες.
Αν έχετε να προτείνετε κάποια καλύτερη διάταξη εσείς πάτερ ή κάποιο άλλο μέλος του φόρου, ευπρόσδεκτη και ευκαιρία να την ακολουθήσουμε προσεχώς εφ' όσον έχουμε περιθώριο χρόνου ακόμη.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
πάτερ, εὐλογεῖτε.
Ἐπειδή κι ἐγώ θά ψάλλω σέ ἀγρυπνία ἐκεῖνο τό βράδυ (πρώτα ὁ Θεός) καί δέν ἤξερα τό τυπικό, ρώτησα τόν κυρ-Ἀποστόλη Παπαχρῆστο καί μοῦ ὑπέδειξε τά ἑξῆς: Νά ἀρχίσουμε μετά τούς Χαιρετισμούς, δηλαδή περί ὥρα 21:00 μέ μεσονυκτικό, ἔπειτα ὁ ὄρθρος (ἄνευ πολυελέου καί εὐαγγελίου) καί ἐν συνεχείᾳ Θεία Λειτουργία.
Ὑπολογίζουμε νά ψάλλουμε ἀργό πασαπνοάριο, ἀργή δοξολογία, Τυπικά, Δύναμις, ὥστε νά διαρκέσει ἡ ἀκολουθία ἕως 01:30 π.μ.

Ὅλ᾿ αὐτά καλά Λεωνίδα. Ἐγώ ἐρωτῶ περί τῶν προβλεπομένων στήν ἀναρτηθεῖσα ἀκολουθία καί δή περί τοῦ μικροῦ καί μεγάλου ἑσπερινοῦ (μετά λιτῆς).


 
#6

Ὅλ᾿ αὐτά καλά Λεωνίδα. Ἐγώ ἐρωτῶ περί τῶν προβλεπομένων στήν ἀναρτηθεῖσα ἀκολουθία καί δή περί τοῦ μικροῦ καί μεγάλου ἑσπερινοῦ (μετά λιτῆς).


Απ' όσα θυμάμαι από μοναστηριακό τυπικό, ο μικρός εσπερινός ενσωματώνεται κατά κάποιον τρόπο στην Προηγιασμένη (εσπέρια, δοξαστικά)

Η αγρυπνία ξεκινά με Απόδειπνο μετά των Χαιρετισμών, άνευ "Ανοίξω..." εννοείται, Λιτή, Απόστιχα κλπ
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Όντως π. Μάξιμε, στην έντυπη μορφή της η ακολουθία έχει προβλήματα αφ' εσπέρας. Επειδή ψάλλω σε Ναό των Αγίων, η τάξη που τηρούμε είναι:
Προηγιασμένη: Εσπέρια: Το Ιδιόμελον «Δεύτε πιστοί επεργασώμεθα» εκ β΄, τα δ' μαρτυρικά του ήχου, και τα δ΄των Αγίων του Μικρού Εσπερινού. Δόξα των Αγίων, Και νυν Θεοτοκίον. Και τα λοιπά της Προηγιασμένης.
Μέγας Εσπερινός και Όρθρος: ως εν τη φυλλάδα.
Απόδειπνον-Χαιρετισμοί: Μετά την Απόλυσιν του Μεγάλου Εσπερινού, ευθύς αμέσως το Απόδειπνον και οι Χαιρετισμοί ως σύνηθες.
Αν έχετε να προτείνετε κάποια καλύτερη διάταξη εσείς πάτερ ή κάποιο άλλο μέλος του φόρου, ευπρόσδεκτη και ευκαιρία να την ακολουθήσουμε προσεχώς εφ' όσον έχουμε περιθώριο χρόνου ακόμη.
Ὄχι, δέν ἔχω νά προτείνω κάτι ἄλλο.
Ὁ μικρός ἑσπερινός μέ τήν προηγιασμένη (βλ. ἐδῶ) καί τά τοῦ Τριῳδίου. Τά ἀπόστιχα τί τά ἤθελε ὁ μακαριστός;
Δεῖτε ἐπίσης ἐδῶ.
Καί προσοχή! Αὐτά γιά πανηγυρίζοντες Ναούς.


 

Shiambisd

Νέο μέλος
#8
Χαίρετε, Ἀναρωτιέμαι κατὰ πόσο μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε τὸ νόημα ἀλλὰ καὶ τὸ πολὺ ὡραῖο τυπικὸ αὐτῆς τῆς ἡμέρας, τοῦ Α‘ Σαββάτου τῆς Τεσσαρακοστῆς ἐφόσον δὲν ἔχουμε καν τὴν περίπτωση ἑορτῆς Ἁγίου ποῦ συμπέφτει με τὸ Α‘ Σαββάτο τῆς Τεσσαρακοστῆς και η ὁποία δὲν ὑπάρχει οὔτε στὰ μηναῖα, ἀλλὰ οὔτε περιέχεται καὶ στὸ Τριώδιο.Δηλαδὴ δὲν εἶναι μία ἀκίνητη ἑορτὴ ἡ ὁποία ἁπλῶς μετατοπίζεται.Μήπως γνωρίζει κανεὶς πὼς καὶ πότε ἐμφανίστηκε ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων; Ἀπὸ τὶς φυλάδες φαίνεται νεώτερη. Ἂν εἶναι νεώτερη πῶς δικαιολογεῖται ἡ ὕπαρξη παλαιῶν μονῶν μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα;
 
#9
[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Μετακίνηση μηνυμάτων από εδώ.

Συγχαρητήρια για την παράθεσι της ακολουθίας. Εχει συνταχθεί επίσης ακολουθία μετά παρακλητικού κανόνος των αγίων μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων Τήρωνος και Στρατηλάτου,ψαλλομένη τω αυτώ Σαββάτω, υπό του π. Γερασίμου (ποιηθείσα εις αναπλήρωσιν της εν τω Τριωδίω), και έχει εκδοθεί το 1971 προνοία του Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος Κωνσταντίνου. Ομως δεν βλέπω το λόγο γιατί να προτιμηθεί αυτή η ακολουθία εις αντικατάστασιν της του Τριωδίου ή να συμπληρωθεί όπως συμπληρώθηκε με πανηγυρικό εσπερινό, με ευαγγέλιο του όρθρου και μεγάλη δοξολογία. Ακόμη και σε πανηγυρίζοντες ναούς θα μπορούσε να τελεσθεί εσπερινός μετα λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων και να επισυναφθεί το μικρό απόδειπνο με τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Τη δε "επαύριον" η ακολουθία ως έχει στο Τριώδιο, χωρίς δοξολογία, αλλά μετ΄αποστίχων. Θα τονίσω εδώ βέβαια τον πανηγυρικό και χαρμόσυνο ύφος των ιδιομέλων τροπαρίων των αποστίχων του γ΄ήχου, περισσώς δε του β΄και του γ΄εξ αυτών. Συμπέρασμα κατ΄εμέ λοιπόν. Πλήρης δομής και πανηγυρικού ύφους η ακολουθία του Τριωδίου και αρμόζουσα σε πανηγυρίζοντες Ναούς. Βέβαια σεβαστή καθόλα και η ακολουθία παρά του μακαριστού πατρός και υμνογράφου της εκκλησίας μας. Ευχαριστώ, Καλή Σαρακοστή σε όλους σας.
 
Last edited by a moderator:
#10
Ὑπάρχει θέμα ἀγαπητέ: Σάββατον Α΄ Νηστειῶν. Ἀκολουθία Ἁγίων Θεοδώρου Τήρωνος & Θεοδώρου Στρατηλάτου.

Πάτερ μου, ευλογείτε. Το ξέρω το θέμα και σας ευχαριστώ που κάνετε τον κόπο να μου απαντήσετε. ΄Ομως ομολογώ, ότι σύγχυση και περιπλοκή μου προκαλούν οι αναρτήσεις των συναδέλφων, οι οποίες ομιλούν για αγρυπνία για ενσωμάτωση μικρού εσπερινού στην προηγιασμένη, για μοναστηριακό τυπικό κ.λ.π. παρά ξεκαθάρισμα. Δηλαδή η ακολουθία τελείται κατά τόπους κατά το δοκούν. Επειδή και εγώ ψάλλω αυτήν την ημέρα σε πανηγυρίζοντα Ναό των αγίων Θεοδώρων η τέλεση της ακολουθίας από τη φυλάδα πάντα δεν μου κάθονταν καλά. Η μη τέλεση προηγιασμένης πάλι δεν με ανέπαυε. Γι΄αυτό εξέφρασα την άποψή μου να τελείται η ακολουθία όπως προβλέπει το τυπικό του Τριωδίου. Αλλά γιατί το τυπικό του Βιολάκη δεν προβλέπει τα απόστιχα και θέλει δοξολογία αυτό μου προκαλεί απορία. Επίσης άν κάποια ενορία θέλει να εορτάσει τους αγίους Θεοδώρους μπορεί να το κάνει στις 8 και 17 Φεβρουαρίου εκτός Μεγάλης Σαρακοστής.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#11
Ομως ομολογώ, ότι σύγχυση και περιπλοκή μου προκαλούν οι αναρτήσεις των συναδέλφων, οι οποίες ομιλούν για αγρυπνία για ενσωμάτωση μικρού εσπερινού στην προηγιασμένη, για μοναστηριακό τυπικό κ.λ.π. παρά ξεκαθάρισμα. Δηλαδή η ακολουθία τελείται κατά τόπους κατά το δοκούν. Επειδή και εγώ ψάλλω αυτήν την ημέρα σε πανηγυρίζοντα Ναό των αγίων Θεοδώρων η τέλεση της ακολουθίας από τη φυλάδα πάντα δεν μου κάθονταν καλά. Η μη τέλεση προηγιασμένης πάλι δεν με ανέπαυε. Γι΄αυτό εξέφρασα την άποψή μου να τελείται η ακολουθία όπως προβλέπει το τυπικό του Τριωδίου.
Γιά εἰδικές περιπτώσεις καί τοπικές ἑορτές ἤ πανηγυρίζοντες ναούς προβλέπεται διαφορετική τυπική διάταξη ἀπό τήν προβλεπόμενη γενικῶς. Αὐτά πού ἀναφέρθηκαν προηγουμένως (καί δέν προκαλοῦν σύγχυση, ἀλλά θέλουν γνώση καί μελέτη) προβλέπονται ἀπό ἀνάλογες περιπτώσεις τοῦ τυπικοῦ. Κάποιο μέλος χθές μοῦ ἀνέφερε ὅτι σέ πανηγυρίζοντα Ναό μετά τό Νῦν ἀπολύεις τοῦ μεγάλου ἑσπερινοῦ ἐπισυνάφθηκαν οἱ Οἷκοι κατά συναφεῖς διατάξεις τοῦ ΤΜΕ (σ. 208, 209).

Αλλά γιατί το τυπικό του Βιολάκη δεν προβλέπει τα απόστιχα και θέλει δοξολογία αυτό μου προκαλεί απορία.
Δέν εἶναι ἡ μοναδική περίπτωση πού συμβαίνει στό ΤΜΕ. Προσφορώτερον γιά ἀκολουθία μέ καταβασίες καί προσφορώτατο γιά ἀρχιερατική χοροστασία καί λειτουργία. Καί στά παλιά τυπικά βρίσκουμε διατάξεις ἐπιλογῆς μεγ. δοξολογίας. Καί στά νέα Μηναῖα ἐκεῖ πού βλέπουμε σήμερα μεγ. δοξολογία σέ παλαιότερα ὑπάρχουν ἀπόστιχα.

Επίσης άν κάποια ενορία θέλει να εορτάσει τους αγίους Θεοδώρους μπορεί να το κάνει στις 8 και 17 Φεβρουαρίου εκτός Μεγάλης Σαρακοστής.
Ἐντάξει, δέν μποροῦμε νά δώσουμε τέτοιες συστάσεις. Ἄλλωστε τότε τιμᾶται ἀπό ἕνας, ἐνῶ ἐδῶ συνέβη ἡ παράδοση τῶν δύο. Πῶς νά παραβλέψουμε τόσους ναούς καί μονές πρός τιμήν καί τῶν δύο καί πῶς νά παραθεωρήσουμε τήν ὀνομαστική ἑορτή τόσων συγγενῶν μας, γνωστῶν καί φίλων;
Κι ἐγώ ἀναρωτιέμαι μέ τόν προγράψαντα: «πῶς καὶ πότε ἐμφανίστηκε ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων; πῶς δικαιολογεῖται ἡ ὕπαρξη παλαιῶν μονῶν μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα;»


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#12

Διάβασα στήν εἰσήγηση: Μοναχὸς Θεολόγος Ἰβηρίτης «Ἄγνωστη ὑμναγιολογικὴ παραγωγὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰώνα ἕως τὸ 1927 μέσα ἀπὸ τὰ ἔργα ἕξι ὑμνογράφων» στό Η´ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Άγιον Όρος και Λογιοσύνη» τά ἐξῆς:
Ἡ ἀναπλήρωση τῆς ἀκολουθίας τῶν ἁγίων Θεοδώρων, Τήρωνος καὶ
Στρατηλάτου, στοὺς κώδ. 1819 (πίν. 15) καὶ 1824. Στὴ σ. 56 τοῦ πρώτου κώ-
δικα ὑπάρχει τὸ βιβλιογραφικὸ σημείωμα: Ἀνεπληρώθη καὶ ἐπιδιορθωθεῖσα
ἀντεγράφη ἡ παροῦσα ἀκολουθία, τῇ βοηθείᾳ τῶν ἁγίων Θεοδώρων, ὑπὸ
τοῦ ἐν ἱερομονάχοις ἐλαχίστου Γερασίμου τοῦ Ναξίου. Ἐν τῇ ἱερᾷ σκήτῃ τῶν
Ἰβήρων, τῇ 28 Ἰαννουαρίου, ᾳϡιβ΄ (πίν. 16), ἐνῶ στὸ φ. 28v τοῦ δεύτερου συνα-
ντοῦμε καὶ τὸ ὄνομά του γραμμένο κρυπτογραφικά: Σκήτη Ἰβήρων, τοῦ Τιμίου
Προδρόμου, τῇ 8ῃ Φεβρουαρίου 1902 ᾳϡβ΄. ζεϡθωϟξλω ϟεϡλξλνθυλω [=γερασι-
μος ιερομοναχος]. Ὁ κανὼν τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος ἔχει ἀντιγρα-
φεῖ ἀπὸ τὸ Τριώδιο. Μᾶλλον ὁ δεύτερος κανών, αὐτὸς τοῦ ἁγίου Θεοδώρου
τοῦ Στρατηλάτου, μὲ ἀρχή: «Φερωνυμίᾳ θεολήπτου κλήσεως...», εἶναι ἔργο
τοῦ Γερασίμου. Ἡ ἀκολουθία ἐκδόθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1932, «ἐπιμελείᾳ ...
Ἱερωνύμου ἱερομονάχου Ἁγιορείτου».
Καί τήν βρῆκα ἐδῶ.
Ἀκολουθία καὶ μαρτύριον τῶν ἁγίων καὶ θαυματουργῶν μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων Τήρωνος καὶ Στρατηλάτου. Ὡς ψάλλεται ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καὶ ἐν τῷ ἱερῷ ἐν Πάρῳ ἡσυχαστηρίῳ τῶν ἁγίων Θεοδώρων. Εἰς τὸ τέλος συνάπτονται παρακλητικὸς τῶν ἁγίων κανών, οἱ χαιρετισμοὶ καὶ τρεῖς ἐγκωμιαστικοὶ εἰς τοὺς ἁγίους λόγοι. Ἐν ἰδίῳ δὲ παραρτήματι τὸ «Μικρὸν Κεκραγάριον» ἤτοι κατανυκτικώταται εὐχαὶ εἰς πόθον καὶ ἀγάπην πρὸς τὸν Θεὸν κινοῦσαι τὴν εὐσεβῆ ψυχήν. Ἐκδίδεται νῦν τὸ πρῶτον ἐπιμελείᾳ μὲν γέροντος πνευματικοῦ Ἱερωνύμου ἱερομονάχου Ἁγιορείτου, φιλομάρτυρι δὲ διαθέσει καὶ συνδρομῇ τοῦ ἀοιδίμου ἀρχιμανδρίτου Ζηνοβίου Χανιώτου καί τινων εὐσεβῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν. Πρὸς κοινὴν ἁπάντων ὠφέλειαν τῶν φιλομαρτύρων καὶ φιλοχρίστων πιστῶν τῆς Ὀρθοδόξου μητρὸς ἡμῶν ἁγίας Ἐκκλησίας τέκνων. Ἐν Ἀθήναις 1932.
http://www.ascsa.edu.gr/datab/digital/akolouthies/books/0233.pdf

Ἐπισυνάπτεται, ἀφοῦ ἀφαιρέθηκαν διπλές σελίδες.

 

Attachments

Shota

Παλαιό Μέλος
#13
Ο Karabinov αναφέρει ένα αδημοσίευτο κανόνα του B' ήχου (ποίημα του Βαρθολομαίου).

Σώζεται επίσης ένα άλλο του Γ' ήχου (Θεοδώρου του Στουδίτη).
 

Attachments

Shota

Παλαιό Μέλος
#15
Και από το βιβλίο της Momina.

Σε ένα Γεωργιανό χφ. του ΙΑ' αι. εντόπισα επίσης ένα άλλο κανόνα (αναμφιβόλως της Ελληνικής προελεύσεως) υπό τον Γεώργιο.
 

Attachments

Top