Π71. Μουσικὰ Κυριακῆς Ἁγίων Πατέρων Α´ Οἰκ. Συνόδου

Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 28-05-2023 Εσπερινός Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ηχος Πλ. β΄ Εωθ. Θ΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγ. εορτῶν & καθημερινών αναρτήθηκαν Εδώ Μαϊου 2023 &
Εδώ Ιουνίου 2023
 

Attachments

 • 28-05-2023 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.pdf
  2.9 MB · Views: 72
 • 28-05-2023 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.pdf
  6.4 MB · Views: 434
 • 28-05-2023 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄ .mel
  149.5 KB · Views: 2
 • 28-05-2023 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.mel
  244.8 KB · Views: 9
Τὰ αὐτὰ πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες, σέ pdf καί mel τά πεζά & μουσικά κείμενα, καὶ συντάσσω σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ τελικές πρὸς παῦσιν καταλήξεις τῶν πεζῶν εἶναι μέ κόκκινο χρῶμα.
Ὁ Ὄρθρος ἐπισυνάπτεται σέ δύο ἀρχεία :
α. μέ μικρά γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὶς Καταβασίες.
β. μέ μεγάλα γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὸ Προκείμενο τοῦ ἤχου καὶ γιὰ νὰ ξεχωρίζει εὔκολα τὸ ἀρχεῖο αὐτὸ ἔχει:
Ι. περίγραμμα μὲ μπλέ χρώμα, κεφαλίδα & τὸ ὑποσέλιδο μὲ κὀκκινο χρώμα
ΙΙ. στὴν πρώτη σελίδα ὑπάρχει ὑπότιτλος ''ΕΩΘΙΝΟΝ Εὐαγγέλιον μετὰ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου ''.
 

Attachments

 • _28-05-2023 Ἑσπερινὸς Κυριακῆς Ζ΄. Τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἦχος πλ. β΄.pdf
  2.4 MB · Views: 23
 • _28-05-2023 Ὄρθρος Κυριακῆς Ζ΄. Τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἦχος πλ. β΄. Ἑωθ. ι΄.pdf
  4.5 MB · Views: 88
 • _28-05-2023α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ. ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄. ΕΩΘ. Ι΄.pdf
  4.6 MB · Views: 82
 • 28-05-2023 Θ.Λ. Κυριακῆς Ζ΄. Τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἦχος πλ. β΄.pdf
  3 MB · Views: 92
 • _28-05-2023 Ἑσπερινὸς Κυριακῆς Ζ΄. Τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἦχος πλ. β΄.mel
  1.4 MB · Views: 4
 • _28-05-2023 Ὄρθρος Κυριακῆς Ζ΄. Τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἦχος πλ. β΄. Ἑωθ. ι΄.mel
  2.4 MB · Views: 8
 • _28-05-2023α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ. ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄. ΕΩΘ. Ι΄.mel
  2.3 MB · Views: 6
 • 28-05-2023 Θ.Λ. Κυριακῆς Ζ΄. Τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἦχος πλ. β΄.mel
  1.7 MB · Views: 3
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 16-06-2024 Εσπερινός & Όρθρος Ζ' Κυριακής των Αγίων Πατέρων, Ηχος πλ. β' Εωθινόν Ι΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγ. εορτῶν & καθημερινών αναρτήθηκαν και
Εδώ Ιουνίου 2024, &
Εδώ Ιουλίου 2024
 

Attachments

 • 16-06-2024 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.pdf
  2.7 MB · Views: 64
 • 16-06-2024 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.pdf
  6 MB · Views: 362
 • 16-06-2024 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄ .mel
  149.9 KB · Views: 3
 • 16-06-2024 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.mel
  248.8 KB · Views: 9
Τὰ αὐτὰ πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες, σέ pdf καί mel τά πεζά & μουσικά κείμενα, καὶ συντάσσω σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ τελικές πρὸς παῦσιν καταλήξεις τῶν πεζῶν εἶναι μέ κόκκινο χρώμα.
Ὁ Ὄρθρος ἐπισυνάπτεται σέ δύο ἀρχεία :
α. μέ μικρά γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὶς Καταβασίες.
β. μέ μεγάλα γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὸ Προκείμενο τοῦ ἤχου καὶ γιὰ νὰ ξεχωρίζει εὔκολα τὸ ἀρχεῖο αὐτὸ ἔχει:
Ι. περίγραμμα μὲ μπλέ χρώμα, κεφαλίδα & τὸ ὑποσέλιδο μὲ κὀκκινο χρώμα
ΙΙ. στὴν πρώτη σελίδα ὑπάρχει ὑπότιτλος ''ΕΩΘΙΝΟΝ Εὐαγγέλιον μετὰ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου ''.
 

Attachments

 • _16-06-2024 Ἑσπερινὸς Κυριακῆς Ζ΄. Τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἦχος πλ. β΄.pdf
  2.3 MB · Views: 16
 • _16-06-2024 Ὄρθρος Κυριακῆς Ζ΄. Τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἦχος πλ. β΄. Ἑωθ. ι΄.pdf
  4.5 MB · Views: 88
 • _16-06-2024α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ. ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄. ΕΩΘ. Ι΄.pdf
  4.5 MB · Views: 91
 • 16-06-2024 Θ.Λ. Κυριακῆς Ζ΄. Τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἦχος πλ. β΄.pdf
  3 MB · Views: 90
 • _16-06-2024 Ἑσπερινὸς Κυριακῆς Ζ΄. Τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἦχος πλ. β΄.mel
  1.3 MB · Views: 1
 • _16-06-2024 Ὄρθρος Κυριακῆς Ζ΄. Τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἦχος πλ. β΄. Ἑωθ. ι΄.mel
  2.2 MB · Views: 3
 • _16-06-2024α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ. ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄. ΕΩΘ. Ι΄.mel
  2.2 MB · Views: 4
 • 16-06-2024 Θ.Λ. Κυριακῆς Ζ΄. Τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἦχος πλ. β΄.mel
  1.7 MB · Views: 2
Βασίλειος Σταθόπουλος
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 
Back
Top