Πώς πρέπει να είναι το τέλος του φετινού εσπερινού για τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες;

Diogenes

Νέο μέλος
#1
Μήπως μπορεί κανείς να με βοηθήσει;

Μήπως γνωρίζει κανείς:
Πώς πρέπει να είναι το τέλος του φετινού εσπερινού, δηλ. την Κυριακή 8-3-2020 το βράδυ, στον οποίο συμψάλλονται τα τροπάρια των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβατεία;
Είναι σωστά αυτά που παραθέτω από κάτω; (Δηλ. τι ακολουθεί μετά το απολυτίκιο των Αγίων "Τὰς ἀλγηδόνας" και το θεοτοκίο "Τοῦ Γαβριήλ φθεγξαμένου")


Ἀναγνώστης:
Κύριε ἐλέησον, μ' (40). Δόξα, καὶ νῦν. Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ... Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον, Πάτερ.
Ἱερεύς:
Ὁ ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν ... .

Χορός
Ἀμήν.

Ἱερεύς:
Ἐπουράνιε Βασιλεῦ, τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν στερέωσον, τὴν Πίστιν στήριξον, τὰ ἔθνη πράϋνον, τὸν κόσμον εἰρήνευσον, τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν πόλιν ταύτην καλῶς διαφύλαξον, τοὺς προαπελθόντας πατέρας καὶ ἀδελφοὺς ἡμῶν ἐν σκηναῖς Δικαίων τάξον· καὶ ἡμᾶς ἐν μετανοίᾳ καὶ ἐξομολογήσει παράλαβε, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Εὐχὴ ὁσίου Εὐφραὶμ τοῦ Σύρου
- Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μὴ μοι δῷς.
- Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
- Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμά πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου· ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν

Ἀπόλυσις

Ἱερεύς:
Δόξα σοι ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα Σοι.

Ἀναγνώστης:
Δόξα... Καὶ νῦν... , Κύριε ἐλέησον (γ'), [Δέσποτα ἅγιε,] εὐλόγησον.

Ἱερεύς:
Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας Αὐτοῦ μητρός, δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, τῶν ἁγίων, ἐνδόξων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων ὧν καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων τὸν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς... .


Πρὸ τοῦ Δι' εὐχῶν: Πρέπει να ψαλεί το κάτωθι;

Θεοτοκίον. Ἦχος β. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.
Πάντων προστατεύεις, Ἀγαθή, τῶν καταφευγόντων ἐν πίστει τῇ κραταιᾷ σου χειρί· ἄλλην γὰρ οὐκ ἔχομεν ἁμαρτωλοὶ πρὸς Θεόν, ἐν κινδύνοις καὶ θλίψεσιν, ἀεὶ μεσιτείαν, οἱ κατακαμπτόμενοι ὑπὸ πταισμάτων πολλῶν, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὅθέν σοι προσπίπτομεν· Ῥῦσαι πάσης περιστάσεως τοὺς δούλους σου.

Δι' εὐχῶν των ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Χορός
Ἀμήν.


Σημ.: Το τυπικό του Βιολάκη (εκδ. Σαλιβέρου, περίπτωση στ' 11, σελ. 200) γράφει: "Τὸ Θεοτόκε παρθένε οὐ ψάλλεται διὰ τὸ τελεῖσθαι αὔριον Προηγιασμένην."
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Εὐχαριστοῦμε γιά τό θέμα. Τό μετέφερα μέ ἀνακατεύθυνση στή Μ. Τεσσαρακοστή.
Ἔχετε δίκαιο νά ἀπορεῖτε καθόσον καί τό ΤΜΕ καί τά Δίπτυχα δέν ἀναφέρουν ἀναλυτικά τήν μετά τά ἀπολυτίκια τάξη.
Προφανῶς (καί αὐτό ἰσχύει) ἐπειδή ἰσχύουν τά τῶν ἄλλων Κυριακῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς (πρβλ. ΔΕΕ 2020 σελ. 123 Εἴδησις).
Εἶδα ΗΕΕ 1987 καί ΔΕΕ 2009 τήν αὐτή διατύπωση ἔχουν μέ φέτος.

Ἀνατρέχουμε ΣΤ σελ. 357 καί ΤΚύκκου σελ. 170 καί ἡ διάταξη διαγράφεται ὅπως τήν καταγράψατε (ψάλλεται τό Πάντων προστατεύεις).
 

Diogenes

Νέο μέλος
#3
Πάτερ Μάξιμε!
Σάς ευχαριστώ πολύ για τον καιρό σας και την απάντησή σας. Δεν ξέρετε πόόόσο μάς βοηθάτε πάντοτε!!!
Να σάς έχει πάντα καλά ο Θεός!!!
 
Top