Πότε ψάλλονται και πότε διαβάζονται οι αίνοι τις καθημερινές

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Σχετικό με αυτό το θέμα Ψαλμοί των αίνων σε καθημερινή και χωρίς να έχω προλάβει να το ψάξω στα βιβλία θέτω και αυτό το ερώτημα για να υπάρχει στο φόρουμ.

Πότε διαβάζουμε τους ψαλμούς των αίνων και πότε τους ψάλλουμε; Εξαρτάται από το εάν υπάρχει μεγάλη δοξολογία;

Γίνεται ποτέ να διαβάσουμε το Πάσα πνοή και τη στιχολογία και να ψάλλουμε στιχηρά αίνων και μετά Σοι δόξα πρέπει; Φαντάζομαι πως όχι.

Ευχαριστώ.
 

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
#2
Σχετικό με αυτό το θέμα Ψαλμοί των αίνων σε καθημερινή και χωρίς να έχω προλάβει να το ψάξω στα βιβλία θέτω και αυτό το ερώτημα για να υπάρχει στο φόρουμ.

Πότε διαβάζουμε τους ψαλμούς των αίνων και πότε τους ψάλλουμε; Εξαρτάται από το εάν υπάρχει μεγάλη δοξολογία;

Γίνεται ποτέ να διαβάσουμε το Πάσα πνοή και τη στιχολογία και να ψάλλουμε στιχηρά αίνων και μετά Σοι δόξα πρέπει; Φαντάζομαι πως όχι.

Ευχαριστώ.
Για να μην ψάχνει κάποιος σε πολλά βιβλία, Τυπικά κ.ά. να πούμε ότι στο Εγκόλπιο Αναγνώστου και Ψάλτου αναφέρονται όλες οι περιπτώσεις αναλυτικά. Και μόνο αυτό εάν έχει κανείς, είναι σε θέση να καταλάβει πότε γίνεται το ένα και πώς, και, πότε γίνεται το άλλο και πώς.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#3
Ευχαριστώ θα το κοιτάξω ούτως ή άλλως αλλά ήθελα να υπάρχει και το θέμα εδώ για ευκολία.
 
#4
Κατά το ΤΜΕ, όταν δεν υπάρχουν στιχηρά των αίνων, οι ψαλμοί ρμη΄ - ρν΄, απλώς παραλείπονται και μετά τα εξαποστειλάρια διαβάζεται κατ᾿ ευθείαν η χύμα δοξολογία. Κατά το ΤΓΡ, διαβάζονται και οι ψαλμοί όταν απουσιάζουν στιχηρά, όμως τις νήστιμες ημέρες της Μ΄ καταλιμπάνονται και οι ψαλμοί. Στο Νέο Εγκόλπιο, η ανάγνωση των ψαλμών υπάρχει (αν θυμάμαι καλά) εντός αγκύλης, γεγονός που δηλώνει (κατά τη γνώμη μου) ότι όπου υπάρχει η δυνατότητα και συνηθίζεται, καλό είναι να διαβάζονται και οι ψαλμοί των αίνων όταν απουσιάζουν στιχηρά (άλλωστε είναι από τα βασικά τμήματα του αρχαίου ασματικού όρθρου). Δεν προβλέπεται ανάγνωση των ψαλμών όταν υπάρχουν στιχηρά, αλλά ψαλμωδία, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Πότε διαβάζουμε τους ψαλμούς των αίνων και πότε τους ψάλλουμε; Εξαρτάται από το εάν υπάρχει μεγάλη δοξολογία;
Ἐξαρτᾶται ἀπό τό ἄν ὑπάρχουν στιχηρά αἴνων. Ἄν δέν ὑπάρχουν, τότε διαβάζουμε.

Γίνεται ποτέ να διαβάσουμε το Πάσα πνοή και τη στιχολογία και να ψάλλουμε στιχηρά αίνων και μετά Σοι δόξα πρέπει; Φαντάζομαι πως όχι.
Γίνεται νά ψάλλουμε «το Πάσα πνοή και τη στιχολογία και να ψάλλουμε στιχηρά αίνων και μετά Σοι δόξα πρέπει».

Σημ.: Μόνον τήν Διακαινήσιμο δέν ψάλλουμε τή στιχολογία.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6


Ἡ στιχολογία τῶν αἴνων δὲν παραλείπεται οὔ τε τὸ Πάσχα («Εἰς τοὺς αἴνους ἱστῶμεν f’» (τυπικὸ Εὐεργέτιδος σ. 558 ), Dmitrievskij τ. 3 σ. 65, ΤΑΣ κεφ. μf’ ).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7

Ἡ στιχολογία τῶν αἴνων δὲν παραλείπεται οὔ τε τὸ Πάσχα («Εἰς τοὺς αἴνους ἱστῶμεν f’» (τυπικὸ Εὐεργέτιδος σ. 558 ), Dmitrievskij τ. 3 σ. 65, ΤΑΣ κεφ. μf’ ).
Σημ.: Μόνον τήν Διακαινήσιμο δέν ψάλλουμε τή στιχολογία.

Κατά τό Ἐγκόλπιον, πού προαναφέρθηκε, καί ΤΓΡ σ. 102.
Οἱ ψάλτες μας τή Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου τήν ἔψαλλαν. Τούς εἶπα νά τήν ἀποφεύγουμε τήν Διακαινήσιμο πρός διαφοροποίηση τῶν ἄλλων ἡμερῶν τοῦ ἔτους.


 
Last edited:
Top